Založ si blog

Zákon o popieraní zločinov komunizmu – ďalší pomník nášho úpadku?

Zákon o popieraní zločinov komunizmu – ďalší pomník nášho úpadku?

 

Novelizovaný trestný zákon s účinnosťou od 1.9.2011 hovorí, že popieranie, spochybňovanie, schvaľovanie alebo snaha o ospravedlňovanie zločinov režimov založených na komunistickej či fašistickej ideológii sa bude trestať uväznením na šesť mesiacov až tri roky.

 

Ja si myslím a samozrejme to treba vedecky preveriť, že novela zákona o popieraní zločinov komunizmu nie je len ďalším pomníkom nášho súčasného všeobecného úpadku, ale aj pomníkom nášho otupeného mentálneho vývoja, našej politickej a ekonomickej kolonizácie a pomníkom profesionálnej totality v ktorej žijeme.

 

Ja si myslím a samozrejme to treba vedecky preveriť, že novela zákona nie je nič iné, ako len novodobá verzia „zákonov“ Kladiva na čarodejnice z roku 1486, ako odhaľovať a upaľovať bosorky, podľa ktorého sa riadila totalitná moc stredoveku po dobu 300 rokov, v dobe, keď vysoké svetské a náboženské pozície mohli zastávať len „morálni úchyláci“. V súčasnosti Kladivo na čarodejnice sa zamenilo na Kladivo na komunistov.

 

Prečo?

 

Na Slovensku po roku 1989, keď sa antikomunisti dostali k moci až doteraz (24.8.2011) nikto nebol odsúdený za zločiny komunizmu (aspoň ja o tom neviem). Je to dôkaz, že zločiny komunizmu existujú alebo neexistujú? Pretože, v našom trestnom práve platí presumpcia neviny, treba preveriť, či poslanci hlasujúci za novelu zákona sa nedopustili trestného činu.

 

V Čechách po roku 1989 boli niektorí komunisti odsúdení. Dôvod: – počas komunizmu (socializmu) porušili niektoré socialistické zákony. To znamená, že paradoxne antikomunisti ich odsúdili za to, že neboli dobrými komunistami. Myslím si, že v ostatných post-socialistických krajinách  to bolo podobné.

 

Na Medzinárodnom súde v Haagu alebo na Medzinárodnom súde v New Yorku, kde súdia zločincov za vojnové zločiny alebo zločiny proti ľudskosti nebol odsúdený žiadny komunista za komunistické zločiny. Dokonca, pokiaľ viem, ani nebol súdený a možno ani žiadny komunista nebol zo zločinov komunizmu obvinený. Je to významný dôkaz existencie alebo neexistencie zločinov komunizmu? Vedia o tom pán Peter Osuský, pán Peter Zajac, antikomunisti a poslanci, ktorí hlasovali za novelu trestného zákona?

 

Prečo pán Peter Osuský, pán Peter Zajac, antikomunisti a poslanci, ktorí hlasovali za novelu trestného zákona, nepodajú na Medzinárodný súd do Haagu alebo New Yorku trestné oznámenie na komunistov, keď vedia a sú presvedčený o ich zločinoch? Nepodali to preto, lebo o žiadnych skutočných zločinoch komunistov nevedia? Myslím si, že keby aj chceli podať trestné oznámenie na komunistov, tak im to totalitný antikomunistický systém nedovolí z jedného podstatného dôvodu. Antikomunisti sa boja, že medzinárodný súd, ktorý by súdil komunistov za zločiny komunizmu by vyniesol právoplatné rozhodnutie, že žiadne zločiny komunizmu neexistujú. A potom by sa ťažko prijímali protikomunistické zákony a trieskalo Kladivom na komunistov.

 

Myslím si, a je to potrebné vedecky preveriť, že dilema a mentálna tuposť spoločnosti tkvie aj v tom, že pán Peter Osuský, pán Peter Zajac, antikomunisti a poslanci, ktorí hlasovali za novelu trestného zákona neuviedli zoznam zločinov komunizmu (aspoň ja o tom neviem), ktoré je zakázané popierať. Je možné, že ich neuviedli preto, lebo neexistujú? Ja by som aj chcel nejaké zločiny komunizmu poprieť, len neviem ktoré. Lebo z overiteľných faktov, ktoré som publikoval napríklad aj v knihách (linky sú nižšie) si myslím, že v porovnaní so súčasným kapitalizmom, vláda komunistov za socializmu na Slovensku v rokoch 1948-1989 bola už neuveriteľným pozitívnym zázrakom rozvoja Slovenska, dodržiavania ľudských práv a rozvoja ľudských osobností. Myslím si, že možno toto im najviac vadí, ich totálna neschopnosť pozitívne vládnuť voči vláde komunistov.

 

Je možné, že s ďalším úpadkom spoločnosti príde doba, keď sa vypracuje zoznam zločinov komunizmu, ktoré je zakázané popierať, a zapracuje sa do učebníc základných škôl, do piesní, modlitieb alebo do súťaže milionára. Myslím si, že sa tak stane ihneď, keď vymrú poslední pamäťníci socialistického zázraku civilizácie.

 

Pretože, ja som na nedostatok novely zákona o popieraní zločinov komunizmu pamätal, publikoval som zoznam najväčších zločinov komunizmu v knihách, ktoré sú voľne dostupné na internete:

 

Linky:

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=17&catid=47

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=12&catid=47

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=8&catid=47

 

Myslím si, a je to potrebné vedecky preveriť, že prijatím novely zákona o popieraní zločinov komunizmu sa naši zákonodarci možno dopustili trestného činu podľa §340 Trestného zákona 300/2005 Z. z., kde sa v (1) hovorí: „Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal zločin, na ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej desať rokov, … a taký zločin alebo trestný čin neoznámi bez odkladu orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru,… potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“

 

Verím, že pán Jozef Osuský, pán Jozef Zajac a ďalší naši zákonodarci si ctia zákony SR, veď na to v NR SR prisahali, a zločin alebo trestný čin komunistov oznámili bez odkladu orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru. Ak nie, tak by mali byť súdení podľa  §340 (1) (samozrejme, pokiaľ žijeme v právnom štáte). V prípade, že my komunisti sa dozvieme, že tak neurobili, aby sme sa sami nedopustili trestného činu, samozrejme musíme na nich v tejto veci podať trestné oznámenie.

 

Ja si nemyslím, že novela zákona o popieraní zločinov komunizmu má mentálne ukojiť hypotetických „Vyšších“, ktorí keď nemôžu upaľovať bosorky, poľovať na Indiánov, obchodovať s otrokmi, zabíjať boľševikov, alebo posielať židov do plynu, tak sa aspoň budú odbavovať na  komunistoch.

 

Ja si myslím, že dôvod novely je iný a veľmi podstatný. V súčasnosti s rozvojom globálnej informatiky, globálnych finančných, ekonomických a politických transakcií, globálneho zavedenia voľného trhu, neobmedzeného súkromného vlastníctva a kapitalistickej demokracie, globálnych médií a „právd“, globálnych vín a trestov nastala možnosť vytvorenia globálnej neofeudálnej spoločnosti, kde úzka skupina ľudí, bohatá globálna svetová šľachta bude mať dedičnú pozíciu, majetok a neobmedzenú moc podobnú stredovekej šľachte za feudalizmu a chudobnejšia väčšina bude dedične v pozícii moderného nevoľníka. Chudobná väčšina bude žiť „demokraticky“, časť bude veriť v nadprirodzené sily, astrológom, vykladaniu kariet, reklamám, zločinom komunistov a „teroristov“, a potom spoločne voliť v demokratických voľbách tak, ako si to neofeudálna šľachta bude želať.   

 

Kto stojí v ceste vytvorenia tejto globálnej neofeudálnej spoločnosti?

 

Predsa ideológia Marxizmu, socializmus, marxisti, komunisti, „teroristi“, „osa zla“, „totalitné režimy“ alebo „diktátori“. Preto súčasné zárodky neofeudálnej šľachty sa spojili, aby odstrániť všetky tieto prekážky vytvorenia ich globálnej neofeudálnej civilizácie.

 

Myslím si, a je to potrebné vedecky preveriť, že nielen svetová neofeudálna šľachta, ale aj naši lokálni neofeudálni šľachtici to nemajú ľahké vybudovať a zabezpečiť si dedičný neofeudalizmus. Pred ľuďmi, ktorí sú vzdelaní, rozhľadení a majú schopnosť reálneho myslenia ťažko ututlajú komunistický zázrak rozvoja bývalého socialistického bloku počas socializmu, aj keď majú na to profesionálne-totalitné médiá 24 hodín denne (pozri linky na knihy). V porovnaní, čo bolo pred socializmom a potom, ťažko ututlajú komunistický zázrak civilizácie, humanity a dodržiavaní ľudských práv, čo bolo sprevádzané neuveriteľným pozitívnym rozvojom socialistického bloku (na Slovensku v rokoch 1948-1989) vo vzdelaní, kultúre, vo vede, v poľnohospodárstve, v priemysle, v raste životnej úrovni, v medziľudských vzťahoch, atď…

 

Ťažko sa im tutlá, že po roku 1989, keď boli komunisti odstavení od moci, nastal celkový úpadok spoločnosti v bývalom socialistickom bloku, prestali sa dodržiavať ľudské práva, čo bolo sprevádzané úpadkom vo vzdelaní, kultúre, vo vede, v poľnohospodárstve, v priemysle, v raste životnej úrovni, v medziľudských vzťahoch, atď… Každý si to denne môže prečítať v novinách alebo pozrieť v TV.

 

Pred múdrymi, vzdelanými a reálne-mysliacimi ľuďmi ťažko ututlajú súčasné zločiny kapitalizmu vo svete a aj na Slovensku, zoznam ktorých koluje denne v novinách a TV.  Napríklad, súčasné zločiny NATO v Afganistane a v Líbyi, ktorého sme aj my hrdým členom.

 

Ťažko sa im ututláva a bude ututlávať budovanie novej civilizácie v komunistickej Čine, ktorá buduje socializmus s čínskymi charakteristikami, kde čínsky komunisti sa efektívne ubránili rozbitiu a následnej kolonizácii Číny „humanistami a demokratmi“. Ešte ťažšie sa im to bude ututlávať za 5 rokov, keď komunistická Čína bude najsilnejšou ekonomikov sveta a naši antikomunisti sa im budú ešte hlbšie klaňať ako teraz, keď ich budú musieť o všetko prosíkať.

 

Som zvedavý, akú novelu potom pripraví pán Jozef Osuský a aké zločiny v nej bude zakázané popierať.

 

Záver:

 

Moje porovnanie zločinov komunizmu, fašizmu, kapitalizmu a kresťanstva zatiaľ vychádza nasledovne: Myslím si a je to potrebné vedecky preveriť, že najzločineckejšou organizáciou na území Slovenska od čias Džingischána bola klero-fašistická vláda, ktorá za 6 rokov (1939-1945) poslala na smrť ~65000 spoluobčanov (z ~3,5 milióna obyvateľov), potom boli kapitalisti, ktorí rozpútali 1., 2. Svetovú vojnu a ďalších viac ako 100 lokálnych vojen, a až potom komunisti. Keď to odhadnem v percentách, tak zločiny komunistov boli menej ako 5% zločinov fašizmu, 1% zločinov kapitalizmu a menej ako 2% zločinov kresťanstva. Myslím si, a je to potrebné vedecky preveriť, že dávať rovnítko medzi zločinmi fašizmu a komunizmu je produkt morálne poškodeného mozgu.

 

My občania Slovenska máme zatiaľ jediného oficiálneho slovenského vojnového zločinca, a môžem prezradiť, nie je to komunista.

 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.

110824

Boli Anton Srholec a Ján Budaj spolupracovníkmi komunistickej ŠTB?

26.02.2021

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera. Tento starší blog z 9.11.2019 pridávam opäť, pretože sa akosi stratil aj s prílohami z mojich blogov: Trnavský samosprávny kraj už po druhýkrát ocenil osobnosti verejného života za ich [...]

Tragédia 17. Novembra 1989 v historickej skratke

16.11.2019

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera. Ako to vidíme my komunisti z KS-II.BR. Information summary Našu historickú skratku popíšem v reči bežného ľudu a mnohé údaje budem vyberať aj z mojich knižiek a blokov. Proste, nemám [...]

Novembrové médiá a novembroví vykadenci

12.11.2019

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera. Ako to vidíme my komunisti z KS-II.BR: Každoročne v novembri Vaše fekálne mediálne jamy zachváti novembrové kadenie, v rámci ktorého ukazujú prieskumy porovnania 30 rokov socializmu a 30 [...]

Ruská mobilizácia, vojaci

Aktivisti vrátane matiek ruských vojakov spustili petíciu za ich odsun z Ukrajiny

27.11.2022 20:11

Pre spustenie petície, zverejnenej na webstránke Change.org, zvolili nedeľu, na ktorú v Rusku pripadá Deň matiek.

Peter Pellegrini

Pellegrini: Nie Heger ale blahorodie pán veľkomožný Matovič ustúpil lekárom

27.11.2022 19:30

Takéto hazardovanie ministra financií Igora Matoviča so zdravím obyvateľov je cynické, tvrdí líder strany Hlas Peter Pellegrini o dohode lekárskych odborov s vládou.

ÖBB / Vlak / Železnice /

Rakúski železničiari v pondelok vstúpia do celodenného štrajku. Dotkne sa aj Slovenska

27.11.2022 19:10

Slovenské železnice upozornili, že pred, počas, ale i po štrajku môže dochádzať k výrazným obmedzeniam, meškaniam a rušeniam vlakov.

Igor Matovič

Lenč: Matovič útočí na lekárov lebo jeho ego nedostalo potravu, ktorú chcelo

27.11.2022 19:00

Matovič podľa politológa opäť hazardoval so zdravím obyvateľov a z rokovaní podľa neho odišiel, pretože nevie ustúpiť.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 164
Celková čítanosť: 1053510x
Priemerná čítanosť článkov: 6424x

Autor blogu

Kategórie