Založ si blog

Aká je kolonizačná dávka slovenského moderného otroka (motroka)?

Aby sme získali odpoveď na túto jednoduchú otázku je potrebné najskôr:

Dodať dôkazy o našej kolonizácii, ktorá nastala po komunistickom zázraku rozvoja Slovenska po roku 1989.

 

1. Dôkaz podáva napríklad vývoj Dow indexu na Newyorskej burze.

Obrázok DOW je v mienkotvorných médiách zakázané publikovať a diskutovať. Je z http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47 (Socializmus verzus kapitalizmus, str. 73, obr. 32) a je doplnený o súčasné údaje. 

Dow index 1897-2011

Z obrázku vidieť, že Dow index na Newyorskej burze, kde sa obchoduje s akciami 30 najväčších korporácií, potreboval 100 rokov, aby vzrástol o 2 500 bodov. Keď sa dostal Gorbačov k moci, začal postupne rásť. Po roku 1989, počas kolonizácie socialistického bloku zahraničnými kolonizátormi, stačilo 10 rokov, aby vzrástol o 8 000 bodov. Vzrast Dow indexu indikuje bezplatný prevod majetku z bývalého socialistického bloku kolonizátorom a odhad zisku 30 svetových korporácií z dlhodobého vykorisťovania občanov v bývalom socialistickom bloku. Kolonizátori získali 400 miliónov moderných vysokokvalitných otrokov (motrokov) bez jediného výstrelu. Rast indexu Dow v 90-tich rokoch bol taký výrazný, že autori na grafe zhodnocujúcom zmeny indexu zvýraznili najvyššiu hodnotu indexu 11 722,98, dňa 4. 1. 2000 s poznámkou „ukončenie prudkého a v histórii najdlhšieho 107 mesačného nepretržitého rastu Dow indexu“ (Longest economic boom in history ends its 107th month of expansion).

Neviem aký bol rozdiel cien akcií v US dolároch, keď akcie Dow indexu stúpli o 8000 bodov. Na internete som našiel hodnotu ceny akcií v USD z roku 1996 (keď index Dow mal okolo 6000 bodov). Cena týchto akcií vtedy bola 4 011 423 452 000 USD. Vypočítal som, že stúpnutie indexu o 8000 bodov predstavuje zisk cien akcií o 5 000 000 000 000,- USD. Toľko zhruba na nás zarobilo 30 najväčších korporácií, ktoré sú indexované na Newyorskej burze.  Koľko zarobili ďalšie korporácie, indexované na burzách celého sveta, keď sa rozkrádal náš majetok a keď nás naši ponovembroví hrdinovia predávali ako dobytok na voľnom trhu za 10% ceny? To neviem, len viem, že tí, ktorí pomohli kolonizátorom nás vyrabovať boli za to patrične odmenení.

Ako doklad predaja slovenských ľudských zdrojov za 10% cenu prikladám správu z TV BBC: „Podľa oznámenia zástupcu firmy Peugeot pre TV BBC v Londýne, v júni 2006, náklady firmy Peugeut na Slovensku sú len 10% nákladov, ktoré majú v Anglicku.“

  

2. Ďalší dôkaz podáva nesúlad rastu HDP na Slovensku so mzdami a dôchodkami po roku 1989.

Porovnanie vývoja reálneho HDP reálnych miezd na Slovensku je na obrázku. Podobne aj tento obrázok nie je v mienkotvorných médiách diskutovaný.

HDP Mzda kolonizacia

Dochodky

Ako vidieť z obrázku, priemerná reálna mzda na Slovensku rástla úmerne s rastom HDP počas socializmu a po prevrate roku 1989 významne klesla a nie je úmerné reálnemu rastu HDP. Po roku 1989 priemerná mzda nerástla úmerne s HDP lebo platíme kolonizačnú dávku a nie sú peniaze na mzdy. Každý si môže vypočítať koľko by mu mala narásť mzda aby bol a v súlade s reálnym rastom HDP. Rozdiel je kolonizačná dávka každého jednotlivca. Spravodlivejší ukazovateľ by bol, keby namiesto reálnej mzdy sa použil medián reálnej mzdy. Bohužiaľ medián reálnej mzdy na Slovensku je ťažko zohnať a mne sa to zatiaľ nepodarilo. Podobne dôchodky a dôchodkové zabezpečenie rástlo za socializmu úmerne s rastom reálneho HDP. Po roku 1989 v dôsledku platenia kolonizačnej dávky do zahraničia nie sú peniaze aby dôchodky rástli úmerne s HDP. V dôsledku platenia kolonizačnej dávky nie sú peniaze na bezplatné školstvo, zdravotníctvo, vedu, kultúru…, i napriek tomu, že reálne HDP je už o 75% vyššie ako za socializmu (Social. vs kapitalis. Po 20 rokoch: http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=17&catid=47).

Predstavte si, že by nedošlo k prevratu v roku 1989 a komunistický zázrak v raste reálnych miezd by pokračoval až do roku 2007. Z extrapolácie sa dá zhruba vypočítať strata na mzde jedného priemerného pracovníka od roku 1989 do 2007. Vychádza to okolo 78000 Sk (v stálych cenách roku 2004). Súhrnné straty 2 miliónov pracovníkov na Slovensku sú zhruba 156 miliárd Sk (s.c. 2004). Diskutujúci by mohli porozmýšľať, čo všetko by sa za to dalo kúpiť, postaviť, alebo kde tieto peniaze investovať, keby nedošlo k prevratu  v roku 1989.

 

3. Splátky totálneho dlhového servisu:

 

Našu kolonizáciu dokumentuje aj splácanie totálneho dlhu Slovenska v zahraničnej mene (Total Debt Service), ako ju dokumentujú správy OSN „Human Development Reports“. Podľa správ z posledných rokov 2000 – 2004 splácanie totálneho dlhu Slovenska v zahraničnej mene (Total Debt Service) v bežných cenách SKK ročne, bolo nasledujúce:

 

1998=79 mld Sk,        týždenne sme splácali 1,5 mld Sk.

1999=73 mld Sk,        týždenne sme splácali 1,4 mld Sk.

2000=126 mld Sk,      týždenne sme splácali 2,4 mld Sk.

2001=129 mld Sk,      týždenne sme splácali 2,5 mld Sk.

2002=157 mld Sk,      týždenne sme splácali 3,0 mld Sk.

 

Spolu len za týchto päť rokov Slovensko zaplatilo totálny dlhový servis v cudzej mene v hodnote 564 mld Sk. Táto suma je rovnaká alebo až vyššia ako hodnota sprivatizovaného majetku na Slovensku po roku 1989. Z toho vyplýva, že všetky podniky, banky, poisťovne, bary, reštaurácie a hotely, ktoré sa privatizovali do zahraničia, naše ponovembrové vlády odovzdali zahraničiu zadarmo a ešte k nim ako šľahačku máme doplatiť 20,7 mld. USD, čo je výška nášho zahraničného dlhu v októbri 2004. V rámci demokratickej kolonizácie stali sme sa permanentnými platičmi dlhov a úrokov, možno aj na dlhé roky, podobne ako ďalších 120 krajín sveta.

Paradoxne, počas tohto 5-ročného splácania celkového dlhu v cudzej mene v hodnote 564 mld Sk náš zahraničný dlh neklesol, ale stúpol z 9,9 mld USD, ktorý sme mali v roku 1997, na 18,7 mld USD, ktorý sme mali koncom júna 2004. Len za posledných 6,5 roka náš zahraničný dlh stúpol o 8,8 mld USD, čo pri kurze 32 Sk/USD je o 282 mld Sk viac. Podľa tohto kurzu sme si požičiavali za posledného 2 a pol roka 1,8 mld Sk týždenne. O takúto sumu rástol náš zahraničný dlh týždenne.

Pre porovnanie – v roku 2002 celkový dlhový servis Slovenska bol 14,3% HDP (t.j. do zahraničia putovala celá 7,5 týždňová produkcia HDP len ako splátka celkového dlhového servisu). Vyšší celkový dlhový servis malo len 6 zo 177 krajín: Maďarsko 22,6% HDP, Thajsko 15,6%, Kazachstan 16,7%, Turecko 15,0%, Belize 22,3% a Kongo 16,2% HDP. Tabuľka pri najbohatších 23 krajinách dlhový servis neuvádza, pravdepodobne sú to krajiny, ktorým sa platí [7]. (Odpísané z knihy Socializmus verzus kapitalizmus http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=showCategory&catid=47

 Zahranicny dlh 110921

Nemám čas skontrolovať platenie totálneho dlhového servisu Slovenska za posledných 6 rokov, ale predpokladám, že suma je veľká. Odhadujem to z nárastu totálneho zahraničného dlhu, ktorý je na obrázku: Zahraničný dlh počas komunistického zázraku bol bezvýznamný, po roku 1989 stúpol na 74 mld USD dolárov. Keď predpokladám, že rabovanie socialistickej ekonomiky (privatizácia) zhruba skončilo v roku 2000, tak od roku 2000 do roku 2011 sme si požičali 63 mld USD, požičiavali sme si okolo 2 mld Sk týždenne. 

 

4. Ako platenie našej kolonizačnej dávky dokumentuje štatistika Európskej únie (EU) Eurostatu z roku 2006 (najnovšie úplné údaje).

 GDP Eurostat mzdy 2006

GDP Eurostat dochodky 2006

Na obrázku je v ľavej časti ukázaný vytvorený HDP na obyvateľa v jednotlivých krajinách (v % priemeru EU). V pravej časti obrázku je priemerná mzda na obyvateľa (v % priemeru EU). Z obrázku vidieť, že mzdy v Belgicku, Dánsku, Nemecku, Rakúsku a vo Veľkej Británii sú o 20-25% menšie, ako je vytvorené HDP. Ale rozdiely pre Slovensko sú niekoľkokrát vyššie.  Slovensko v roku 2006 produkovalo 63% HDP na obyvateľa priemeru EU, ale priemerná mzda na Slovensku bola 30% priemeru EU. Skrátka zo štatistík Eurostatu vyplýva, že na Slovensku občania dostávajú polovicu mzdy a ďalšia polovica sa stráca zo Slovenska. Predpokladám, že väčšinu si kolonizátori berú do zahraničia.

Prečo, keď vyrábame 63% priemeru EU na obyvateľa, naša priemerná mzda je len 30% priemeru EU?  Koľko potrebujeme peňazí, aby naše platy boli v súlade s našou produkciou HDP, t.j. boli 63% priemeru EU?

Keď v roku 2006 HDP Slovenska bol 44,6 mld EUR (1660 mld Sk), tak sa dá vypočítať, že zo Slovenska v roku 2006 zmizlo (t.j. naša kolonizačná dávka bola) 863 mld Sk, t.j. mizlo 2,4 mld Sk denne v čítane soboty, nedele a sviatkov. T.j. každý deň mizlo zo Slovenska toľko peňazí, koľko nás stáli všetky kauzy dohromady. A doteraz mizne.

Podobnú výšku kolonizačnej dávky Slovenska (2,4 mld Sk denne) dostaneme, keď porovnáme vytvorený HDP na obyvateľa (v % priemeru EU) v jednotlivých krajinách s výškou celkového dôchodku na obyvateľa (Obrázok 2).  Z obrázku vidieť, že dôchodky zhruba korešpondujú s výškou HDP a v  Rakúsku sú o trošku vyššie, ako by zodpovedalo vytvorenému HDP. Ale rozdiely pre Slovensko sú niekoľkokrát vyššie a opačné.  Slovensko v roku 2006 produkovalo 63% HDP na obyvateľa priemeru EU, ale celkové dôchodky na obyvateľa boli len 31% priemeru EU.

Táto výška dennej kolonizačnej dávky Slovenska vysvetľuje, prečo i napriek súčasnému HDP Slovenska v stálych cenách, ktoré je o 60-70% vyššie ako za socializmu, nemáme dosť peňazí na platy, dôchodky, školstvo, vedu, zdravotníctvo a lacné byty. 

Táto výška dennej kolonizačnej dávky Slovenska, ktorá vyplýva zo štatistík Eurostatu  porovnaním miezd a porovnaním totálnych dôchodkov, je tak vysoká, že stále hľadám, či som neurobil chybu v logike alebo vo výpočte. Diskutujúci, prosím Vás prepočítajte a pomôžte.

 

Opakujem, na našej kolonizačnej dávke ma fascinuje jej výška, ~50% nášho vytvoreného HDP, čo je ~2-3 krát viac, ako platil slovenský nevoľník v stredoveku pánovi a cirkvi dohromady. Poznamenávam, že v stredoveku bola výhoda, že desiatok sa platil pánovi a cirkvi v lokálnom okolí, t.j. desiatok sa väčšinou neodvádzal do zahraničia.

Výsledkom platenia kolonizačnej dávky, okrem iného, je aj niekoľko stoviek až tisícok sociálnych samovrážd a ďalších stoviek až tisícok mŕtvych nájdených v lese alebo na smetisku po roku 1989.

 

Kto zapríčinil, že občania Slovenska platia niekoľkokrát vyššiu kolonizačnú dávku, ako ich pradedovia v stredoveku? Kto menovite nás predal ako zlacnený tovar na voľnom trhu za polovičnú cenu?  Ako by sa nám na Slovensku žilo, keby sme neplatili kolonizačnú dávku, ako to bolo po dobu 40 rokov komunistického zázraku?

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.

Ondrias.sk

110921

Zoznam podnikov vybudovaných na Slovensku počas komunistického zázraku 1948-1989 (aktualizácia 08. 01. 2024)

08.01.2024

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera a ostatných nedočkavcov. Je až neuveriteľné, čo všetko dokázali komunisti vybudovať počas 40 rokov komunistického zázraku 1948-1989 Zoznam podnikov pridávam preto, lebo Segregovaný [...]

OSN: Počet zabitých Palestínčanov Izraelom a počet zabitých Izraelčanov Palestínčanmi v rokoch 2008-2020

19.10.2023

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto článku je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera a všetkých, ktorých sa to týka. V rámci totality slobody slova, Segregovaný Vyvolený Hamburger absolútne zakázal uvádzať dôležité štatistické údaje o Izraelsko-Palestínskom [...]

Z odkazu SNP: Komunistická cenzúra, kapitalistické poradenstvo a ľudia ako korisť

28.08.2023

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera a tých, ktorých sa to týka. Posledných 30 rokov som počul v médiách mnohokrát tvrdenie, že komunisti počas socializmu zaviedli tvrdú propagandu a cenzúru. My 70+ roční vieme, že to bolo [...]

Ľudvík Šoltés, policajný pridelenec na Ukrajine

Policajný pridelenec Šoltés: To, že Rusi zaútočia zo štyroch strán, sme netušili

24.02.2024 16:20

Sú to už dva roky, no to ráno má stále v živej pamäti.

Russia Ukraine War BVP strieľa

Kyjevu ide o všetko. Šťastie sa od ukrajinskej armády odvrátilo, čelí ruskej prevahe v počte vojakov i zbraní

24.02.2024 15:55

Ukrajina zažila neúspechy po tom, ako dlho očakávaná letná protiofenzíva nepriniesla nijaké prielomy.

požiar, bratislava

Požiar v petržalskom paneláku: Svedkovia hovoria o výbuchu

24.02.2024 15:30

Plamene vyšľahli z balkóna jedného z bytov na prvom poschodí.

SR Bratislava Kuciak Kušnírová vražda výročie zhromaždeni

Verím, že polícia vyšetrí všetky varianty pri vražde novinára, povedal premiér Fico

24.02.2024 14:12

Skonštatoval tiež, že vražda bola poprava, a odmieta zneužívanie smrti mladých ľudí na politické ciele.