Založ si blog

„Zločiny“ Stalina verzus „zločiny“ pápeža Jána Pavla II. Čo na to W. Churchill a vytunelovaný?

Z diskusie mnohých blogerov som si všimol, že stále citujú informácie z kníh, ktoré boli vytlačené na objednávku svetovej šľachty, antikomunistov , CIA a rôznych kolonizačných a zločineckých korporácii, ktorým vadilo, že Východné Európa za komunistov už nebola len zaostalým regiónom s lacným zdrojom pracovných síl, surovín a dievčat do sex-priemyslu a prestala platiť kolonizačnú dávku. Potrebovali to vrátiť späť.

Podľa správ z odtajnených dokumentov v USA zdokumentovaných v:

 William Blum: Killing Hope. U.S. Military and CIA Interventions Since World War II. Common Courage Press, Monroe, Maine, 1995; William Blum: Rogue State: A Guide to  the World’s Only Superpower. Common Courage Press, Monroe, Maine, 2000;

http://killinghope.org/;

http://www.thirdworldtraveler.com/Blum/William_Blum.html

Video William Blum pre vytenulovaných

http://video.google.com/videoplay?docid=-5875765740178483812#)

 

vyplýva, že tieto organizácie (napríklad CCF, NED) za účelom tunelovania mozgov a výroby morálnych uchylákov vytlačili veľa kníh a tisícky „vedeckých“ článkov s ľavicovou, socialistickou a komunistickou tematikou. Napríklad, len americká CIA do roku 1967 podporila vydanie až 1000 titulov kníh, ktoré boli napísané na objednávku, na výrobu morálnych úchylákov, aby podporili odstránenie komunizmu vo svete.

 

(podrobnejšie v kapitole: Križiacke ťaženie proti komunizmu, v knihe Bohovia súčasných mytológií).
http://www.ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=showCategory&catid=47

 

Publikovali tisícky vymyslených, účelových, „vedeckých“ informácií. Boli v nich životopisy významných komunistických predstaviteľov, historické dokumenty, ekonomika socializmu, teória a prax marxizmu, atď… Profesionalita propagandy išla až tak ďaleko, že z týchto kníh sa prednášalo aj v bývalých socialistických krajinách. Málokto vedel, že išlo o podvod. V rámci križiackeho ťaženia proti komunizmu, takéto knihy a hlavne televízne dokumenty sa v súčasnosti denno-denne opakujú v televízii.  

 

Prekvapilo ma, že v diskusii na moje články blogeri  stále citujú z týchto kníh alebo článkov, ktoré boli vyrobené na objednávku.

 

V týchto knihách a článkoch sa dočítate napríklad:

 

1. Zločiny Stalina a komunizmu v bývalom socialistickom bloky: Články a knihy uvádzali rôzne čísla v rôznych časoch:

V rokoch ~1950-1960 = ~100-113 miliónov obetí (obetí bolo skoro toľko, ako počet obyvateľov!)

V rokoch  ~1960-1970 = ~80-100 miliónov obetí

V rokoch  ~1970-1980 = ~60-100 miliónov obetí

V rokoch  ~1980-1990 = ~60-80 miliónov obetí

V rokoch  ~1990-2000 = ~40-60 miliónov obetí

V rokoch  ~2000-2010 = ~20-40 miliónov obetí

V rokoch  ~2010-2011 = ~20 miliónov obetí

 

Samozrejme, všetky tieto čísla boli vymyslené a vytunelovaní a morálni uchyláci im stále veria.

 

Podľa mojich vedomostí, zatiaľ bola vypracovaná len jedna vedecká štúdia americkej univerzity o zločinoch Stalina:

 

 J. Arch Getty, Gabor Rittersporn, Victor Zemskov: Victims of the Soviet Penal System in the  Pre-War Years: A First  Approach on the Basis of Archival Evidence. American Historical Review, 98 (October 1993) 1017-1049

Vedecký článok sa dá stiahnuť:

http://www.ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=13&catid=49

 

Samozrejme, táto publikácia nebola nikdy zverejnená v masmédiách zo strachu, že aj posledný vytunelovaný by sa mohol zamyslieť.

 

Pre porovnanie: Vedecká štúdia OSN o vývoji kapitalizmu po roku 1989 v bývalom socialistickom roku dokladuje, že len v rokoch 1990-1998 tam následkom kapitalizmu zahynulo 9,7 milióna ľudí. Samozrejme, aj táto publikácia OSN nebola nikdy zverejnená v masmédiách zo strachu, že aj posledný vytunelovaný by sa mohol zamyslieť.

 

Citácia:

United Nations Development Programme: TRANSITION 1999, Human Development Report for Central and Eastern Europe and the CIS. (New York 1999; ISBN: 92-1-126109-0)  

 

O knihe TRANSITION 1999 z „youtube kanal skkomunisti“

http://www.youtube.com/user/SkKomunisti#p/u/102/4B2qH-Tieck

http://www.youtube.com/user/SkKomunisti#p/u/103/jGeW2G1Jnqs

Priľahlé videa:

http://www.youtube.com/user/SkKomunisti#p/u/104/_GF0acAVRGs

http://www.youtube.com/user/SkKomunisti#p/u/105/QcAUUM-Q95U

http://www.youtube.com/user/SkKomunisti#p/u/106/_Ad-tYl0hQ4

 

 

Porovnaním týchto dvoch štúdií vyplýva:

Počet ľudí (vrahov, zločincov a politických väzňov), ktorí zahynuli v ruských gulagoch za celé obdobie rokov 1921 – 1953, t.j. za 33 rokov, bol približne 2,3 milióna väzňov, t.j. 69 697 väzňov ročne. Za 9 rokov kapitalistickej demokracie (1990-1998) v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu zahynulo 9 milióna ľudí, t.j. 1 milión ročne. Z uvedeného vyplýva, že kapitalistická demokracia zabíjala 14 ráz účinnejšie ako komunistické gulagy. Tu je potrebné pripomenúť, že medzi obeťami gulagov za Stalina bolo mnoho, ak nie veľká väčšina kriminálnikov, pričom obeťami kapitalistickej demokracie boli vo veľkej väčšine nevinní ľudia. Z toho vyplýva, že počet nevinných obetí kapitalizmu bol niekoľkonásobne vyšší ako 14x v porovnaní so Stalinom.

Počet ľudí (vrahov, zločincov a politických väzňov) popravených za Stalina v Sovietskom zväze počas obdobia 1921 – 1953, t.j. za 33 rokov, bol  799 455, ročne 24 226 obetí. Keď tieto obete porovnám s obeťami kapitalistickej demokracie za 9 rokov, tak kapitalistická demokracia zabíjala 41 ráz účinnejšie ako popravoval Stalin. Tu je potrebné opäť pripomenúť, že medzi popravenými za Stalina bolo mnoho, ak nie veľká väčšina kriminálnikov, pričom obeťami kapitalistickej demokracie boli vo veľkej väčšine nevinní ľudia. Z toho vyplýva, že počet nevinných obetí kapitalizmu bol niekoľkonásobne vyšší ako 41x v porovnaní so Stalinom.

 

Keď porovnám zločiny Stalina a zločiny vedúcich predstaviteľov Slovenského štátu v rokoch 1939 – 1945 na počet obyvateľov a počet rokov, prídeme k zaujímavému záveru. Za Stalina zomrelo v gulagoch za 33 rokov 2 milióny ľudí z priemerne 170 miliónov obyvateľov. Počas kléro-fašistickej vlády na Slovensku bolo poslaných na smrť okolo 60 000 obyvateľov za 6 rokov z 3,5 milióna obyvateľov. Keď to prepočítam na obyvateľa a rok, tak vládnuci režim počas Slovenského štátu zabíjal 7-krát účinnejšie ako stalinské gulagy.  

Podobne keď porovnáme počet ľudí popravených za Stalina s počtom obyvateľov a roky s režimom za Slovenského štátu, tak vládnuci režim počas Slovenského štátu zabíjal 20-krát účinnejšie, ako popravoval Stalin. Opäť pripomínam, že medzi obeťami stalinských gulagov a popravenými bola väčšina kriminálnikov a obeťami Slovenského štátu boli veľkou väčšinou nevinní.

Znovu opakujem. Výsledky profesionálnej totality ovplyvňovať mentálne obyvateľov celého sveta sú ohromujúce a sú neoddeliteľnou súčasťou nášho motroctva. Motrokári pomocou štandardných metód tunelovania mozgov dokázali nielen zakryť všeobecný úpadok, strádanie obyvateľov, milióny obetí, zločiny „demokracie“ a pravdepodobnú genocídu, ktorá nastala po roku 1989 v bývalom socialistickom bloku, ale dokonca ich interpretovať ako oslobodenie východoeurópskych národov od komunistickej totality, ktorá priniesla slobodu, demokraciu, dodržiavanie ľudských práv a lepší a kvalitnejší život, ktorý povedie k všestrannému rozvoju jej obyvateľov. Interpretovať všeobecný úpadok a viac ako 9,7 milióna nevinných obetí (len za 9 rokov) ako niečo pozitívne, demokratické a progresívne pokladám za dôkaz vysokej profesionality demokratického tunelovania mozgov. Taká je súčasná sila profesionálnej totality.

„Zločiny“ Stalina verzus „zločiny“ pápeža Jána Pavla II:

Pápeža prezentujú veľmi pozitívne ako jedného z hlavných bojovníkov proti komunizmu, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o jeho pád. Prezentuje sa ako bojovník proti nespravodlivosti, násiliu, proti chudobe a za sociálnu rovnosť. Jeho boj proti komunizmu viedol k paradoxnému výsledku – k smrti 9,7 milióna nevinných obetí v bývalom socialistickom bloku do roku 1999. Aký je podiel pápeža na smrti týchto obetí? Výsledkom jeho boja proti chudobe je, že sa podieľal aj na obrovskom náraste chudoby v bývalom socialistickom bloku (podľa údajov Svetovej banky „World Development Indicators 1999“ od roku 1989 počet obyvateľov žijúcich pod hranicou chudoby za zvýšil za 5 rokov zo 14 miliónov na 147 miliónov, každý tretí obyvateľ bol chudobný; podľa správy detského fondu OSN – UNICEF – z roku 1999, väčšine z odhadovaného počtu 150 milióna detí zo strednej a východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu sa po roku 1989 zhoršila životná úroveň). Aký je podiel pápeža na zvýšení chudoby? Výsledkom činnosti pápeža proti sociálnej nerovnosti je, že sa podieľal na obrovskom náraste sociálnej nerovnosti v bývalých krajinách socialistického bloku (paradoxne, podľa správ OSN jedine komunistická strana Číny dokázala úspešne znížiť chudobu).  

Kedy bude proces v Norimbergu s ľuďmi, ktorí zariadili smrť 9,7 milióna ľudí v bývalom socialistickom bloku za 9 rokov, do roku 1999? Kto boli títo ľudia menovite? Ako narástol počet obetí do 12.11.2011, keď píšem tieto riadky? Je ich viac ako 10 – 15 miliónov? Zaoberá sa tým niekto? Zaujíma to vôbec niekoho? 

Prečo nám stále pripomínajú, aký bol Stalin zločinec, prečo sa to učia všetky deti v školách celého sveta a prečo nikto nespomenie zločiny kapitalistickej demokracie v bývalom socialistickom bloku? A prečo pápeža vyhlásia za svätého?

 

Svetová šľachta vynakladala a vynakladá obrovské prostriedky na zničenie komunizmu vo svete. A vie prečo. Marxizmus-komunizmus je jediná sila, ktorá by ich mohla zničiť. Nechcú prísť o svoje majetky a moc a s tým spojené privilégiá, o výsadné postavenie, ktoré buď zdedili po predkoch, alebo si ho vydobyli v „demokratickom boji“. Súčasná „demokracia“ im zaručuje, že väčšina týchto privilégií je dedičná, podobne ako sa postavenie motrokov väčšinou dedí z otca na syna. Dokonca súčasné zákony neoliberalizmu, ktoré si sami vytvorili, im umožňujú poistiť si tieto privilégiá a rozširovať ich.

 

Na záver názor Winstona Churchilla na Stalina. Pripomínam, že v čase jeho prejavu už zúrila studená vojna a Stalin bol už 6 rokov po smrti.  

  

Z vystúpenia Winstona Churchilla v Hornej snemovni dna 23. decembra 1959 pri príležitosti

80. výročia narodenia J. V .Stalina

 

„Pre Rusko bolo veľkým šťastím, že v dobe zaťažkávajúcich skúšok v jeho čele stál génius a neochvejný vojvodca J.V.Stalin.“

„Bol vynikajúcou osobnosťou, imponujúcou nasej ťažkej dobe, v ktorej žil.“

„Stalin bol človekom neobyčajne energickým, erudovaným, pevnej vôle, ostrým, tvrdým. Bol to človek neľútostný ako v práci, tak aj pri jednaní. Ani ja, vychovaný v anglickom parlamente, som mu nedokázal odporovať‘.“

„Stalin mal predovšetkým veľký zmysel pre humor a sarkazmus. Dokázal presne vyjadriť‘ svoje vlastné myšlienky. Svoje vystúpenia si písal výhradne sám, z jeho prace vyžarovala neochvejná sila. Táto sila bola v samotnom Stalinovi natoľko verná, že sa zdal neopakovateľným medzi štátnikmi všetkých dôb a všetkých národov.“

„Stalin robil na nás veľmi dobrý dojem. Mal neodolateľný vplyv na ľudí. Keď‘ vchádzal do sály na Jaltskej konferencii, my všetci, ako na povel, sme povstali a z nejakých dôvodov sme stáli v pozore. Vyznačoval sa hlbokou logikou myslenia a uvedomelou múdrosťou. V najťažšej dobe majstrovsky dokázal nájsť cestu z bezvýchodiskovej situácie.“

„V najtragickejších i v najslávnostnejších chvíľach bol vždy zdržanlivý, nikdy neprepadal ilúziám. Bol neobyčajné zložitou osobnosťou.“

„Stalin vytvoril a podriadil si obrovské impérium.“

„Bol to človek, ktorý svojho nepriateľa ničil rukami svojich nepriateľov. Donútil dokonca nás, ktorých otvorene nazýval imperialistami, bojovať proti imperialistom.

„Stalin bol obrovským diktátorom, ktorý nemal vo svete sebe rovných. Prevzal Rusko s biedou a zanechal ho vyzbrojene atómovou zbraňou.“

„Nie, čokoľvek by ste hovorili o ňom, na takých národ nezabúda.“

 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.

ondrias.sk

111112

Boli Anton Srholec a Ján Budaj spolupracovníkmi komunistickej ŠTB?

26.02.2021

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera. Tento starší blog z 9.11.2019 pridávam opäť, pretože sa akosi stratil aj s prílohami z mojich blogov: Trnavský samosprávny kraj už po druhýkrát ocenil osobnosti verejného života za ich [...]

Tragédia 17. Novembra 1989 v historickej skratke

16.11.2019

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera. Ako to vidíme my komunisti z KS-II.BR. Information summary Našu historickú skratku popíšem v reči bežného ľudu a mnohé údaje budem vyberať aj z mojich knižiek a blokov. Proste, nemám [...]

Novembrové médiá a novembroví vykadenci

12.11.2019

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera. Ako to vidíme my komunisti z KS-II.BR: Každoročne v novembri Vaše fekálne mediálne jamy zachváti novembrové kadenie, v rámci ktorého ukazujú prieskumy porovnania 30 rokov socializmu a 30 [...]

Ruská mobilizácia, vojaci

Aktivisti vrátane matiek ruských vojakov spustili petíciu za ich odsun z Ukrajiny

27.11.2022 20:11

Pre spustenie petície, zverejnenej na webstránke Change.org, zvolili nedeľu, na ktorú v Rusku pripadá Deň matiek.

Peter Pellegrini

Pellegrini: Nie Heger ale blahorodie pán veľkomožný Matovič ustúpil lekárom

27.11.2022 19:30

Takéto hazardovanie ministra financií Igora Matoviča so zdravím obyvateľov je cynické, tvrdí líder strany Hlas Peter Pellegrini o dohode lekárskych odborov s vládou.

ÖBB / Vlak / Železnice /

Rakúski železničiari v pondelok vstúpia do celodenného štrajku. Dotkne sa aj Slovenska

27.11.2022 19:10

Slovenské železnice upozornili, že pred, počas, ale i po štrajku môže dochádzať k výrazným obmedzeniam, meškaniam a rušeniam vlakov.

Igor Matovič

Lenč: Matovič útočí na lekárov lebo jeho ego nedostalo potravu, ktorú chcelo

27.11.2022 19:00

Matovič podľa politológa opäť hazardoval so zdravím obyvateľov a z rokovaní podľa neho odišiel, pretože nevie ustúpiť.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 164
Celková čítanosť: 1053570x
Priemerná čítanosť článkov: 6424x

Autor blogu

Kategórie