Založ si blog

Stratí „menejcenná“ slovanská rasa Ukrajinu?

Pred tisíc rokmi Frankovia chytali Slovanov, ktorí pracovali ako otroci v ich baniach až do smrti. Toto zotročenie Slovanov bolo tak časté a dlhé, že slovo Slovan „Slav“ sa stalo synonymum pre slovo otrok „slave“ skoro vo všetkých západoeurópskych jazykoch. http://www.informationclearinghouse.info/article37765.htm

Anglické slovo pre otroka „slave“ je odvodené od latinského slova „sclacus“, ktoré pôvodne znamenalo „Slavic“ , mienené slovanský (Slovan).

Podobne nemecké slovo pre otroka „Sklave“ bolo odvodene od slova Slovan;  

Podobne holandské slovo pre otroka „slaaf“ bolo odvodene od slova Slovan; 

Podobne dánske slovo pre otroka „slave“ bolo odvodene od slova Slovan; 

Podobne švédske slovo pre otroka „slaaf“ bolo odvodene od slova Slovan; 

Podobne welšské slovo pre otroka „slaf“ bolo odvodene od slova Slovan; 

Podobne bretónske slovo pre otroka „sklav“ bolo odvodene od slova Slovan; 

Podobne francúzske slovo pre otroka „esclave“ bolo odvodene od slova Slovan; 

Podobne španielske slovo pre otroka „esclavo“ bolo odvodene od slova Slovan; 

Podobne portugálske slovo pre otroka „escravo“ bolo odvodene od slova Slovan; 

Podobne talianske slovo pre otroka „schiavo“ bolo odvodene od slova Slovan; 

Podobne albánske slovo pre otroka „skllaf“ bolo odvodene od slova Slovan; 

Podobne v modernej gréčtine slovo pre otroka „sklavos“ bolo odvodene od slova Slovan; 

 

Fráza, čo Slovan to otrok, sa za tísíc-päťsto rokov dostala hlboko do povedomia Západoeurópanov, a nemôžu sa je stále zbaviť. A ani sa jej dobrovoľne nezbavia.

 

Východná Európa Slovanov bola až do boľševickej revolúcie 1917 v Rusku zaostalou západoeurópskou kolóniou. Len v Rusku, v roku 1914, otrokárom zo západu patrilo 90% baní, skoro 100% ťažby nafty, 40% metalurgického priemyslu, 50% chemického priemyslu, 28% textilného priemyslu a 42% cenných papierov v bankách. Cez štátne inštitúcie cárskeho Ruska vedeli zabezpečiť, že v roku 1913 len 30% populácie vedelo čítať a písať, čo bolo oveľa menej ako v Anglicku v polovici 18 storočia. V roku 1913 očakávaná dĺžka života pri narodení v Rusku bola okolo 35 rokov. Pre porovnanie, v Holandsku 60 rokov.  V USA 50 rokov. V Rakúsku 57 rokov. Vo Švédsku 55 rokov. V Číne 30 rokov. Detská úmrtnosť v roku 1913 v ruskom impériu bola 273 detí na 1000 narodených. Produkcia na jedného obyvateľa v Rusku bola v roku 1913 len  4,7% USA, 7% Anglicka, 8% Nemecka. Priemerný príjem na jedného obyvateľa Ruského impéria v roku 1913 bol porovnateľný s príjmom v roku 1686 v Anglicku.

 

Východoeurópania sa oslobodili od západného otroctva až keď sa komunisti dostali k moci v Rusku v roku 1917 a napríklad u nás 1948. Bol to komunistický zázrak všestranného rozvoja Východnej Európy. Tento zázrak bol v rokoch 1989-1990 odstránený, východoeurópska civilizácia bola zničená a opäť začalo platiť, čo Slovan to otrok. Veľká väčšina to pocítila na vlastnej koži.

 

Bývalý Sovietsky zväz a tým aj Ukrajina boli za socializmu podľa správy OSN o kvalite života na 33. mieste vo svete (Československo na 28.). Po odstránení komunizmu na Ukrajine nastal podobný úpadok ako počas vojny. Podľa správy OSN, Transition 1999, len v rokoch 1989-1999 zahynulo na Ukrajine 2.6 milióna ľudí a nastal všeobecný úpadok a rozvrat spoločnosti spojený s mafiou, drogami, alkoholizmom, nezamestnanosťou, predajom ľudí. Pol milióna až milión dievčat z bývalého socialistického tábora pracuje v sexpriemysle na celom svete, … atď…

V roku 2011, podľa správy OSN „Human development report“, Ukrajina v kvalite života bola až na 76 mieste: Prepadli sa skoro medzi rozvojové krajiny. Pre porovnanie Kuba bola na 51. mieste a Mexiko na 57. mieste. Počas posledných 20 rokov socializmu počet obyvateľov Ukrajiny sa zvýšil okolo 5 miliónov a počet obyvateľov za posledných 20 kapitalistických rokov sa znížil zhruba o 5 miliónov. Celkové straty 10 miliónov ľudí, čo je možno viac ako počas 2. Svetovej vojny. Ďalší výsledok – veľa Ukrajincov pracuje ako moderní otroci v Západnej Európe.

 

Netreba zabudnúť, že toto všetko si Ukrajinci vybojovali na „barikádach“ v rokoch 1989-1991 za veľkej podpory a jasotu Západnej Európy.

 

Súčasný problém je, že kolonizácia Ukrajiny nie je úplne dokonalá. Otrokári zo západu nemajú právo skupovať ukrajinskú pôdu a mať voľnú ruku v ukrajinskej ekonomike, politike atď…  (aspoň podľa mojich znalosti). A toto je hlavný dôvod súčasných protestov v Kyjeve.

 

Naivní hlupáci „menejcennej“ slovanskej rasy na barikádach v Kyjeve bojujú v súčasnosti za záujmy moderných otrokárov zo západnej Európy, z USA a bohvie odkiaľ ešte. Podobne bojovali v rokoch 1989-1991. Teraz bojujú za to, aby otrokári získali úplné „legálne“ právo na ukrajinskú pôdy, priemysel, suroviny, vodu a 50 miliónov, už nie tradičných, ale moderných otrokov.

Naivní hlupáci „menejcennej“ slovanskej rasy na barikádach v Kyjeve nevedia, že sú len produktom už veľakrát odskúšanej šokovej terapie, ako je vysvetlené v dodatku nižšie.

 

Západné televízne stanice spolu „s našimi“, ako nástroj moderného nevoľníctva, 24 hodín denne profesionálne kalia uchylákov nielen na Ukrajine, ale aj u nás a na celom svete.

Koľko našich naivných dobre zakalených hlupákov podporuje boj „menejcennej“ slovanskej rasy na barikádach v Kyjeve za plnú a modernú vlastnú kolonizáciu?

 

Záver:

Stratí „menejcenná“ slovanská rasa Ukrajinu?

Ak sme len menejcenná rasa, tak určite áno.

 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.

Člen ÚV KSS

 

Dodatok:

 

Šoková terapia, ktorá sa použila po roku 1989 u nás, v súčasnosti na Ukrajine a používa sa všeobecne pri kolonizácii „menejcenných“ rás.

 

Šokovú doktrínu vymysleli a používali v minulosti veľkí dobyvatelia, despotickí vládcovia alebo šéfovia veľkých mafií ako Kortez, Alexander Veľký, Hitler. Šibenice boli vždy na námestiach a  vzbúrených otrokov ukrižovali vedľa hlavnej cesty. Šokovú terapiu 20. storočia ako súčasť demokracie za účelom totálneho vykorisťovania rozpracoval ekonóm Milton Friedman, za čo mu bola udelená aj Nobelova cena. Milton Friedman povedal: „Len kríza vyprodukuje reálnu zmenu“. V dobe krízy sa spoločnosť chytí myšlienky, ktorá je poruke. Ako dokumentuje Naomi Klein, čím väčšia katastrofa, tým väčší zisk pre nadnárodné korporácie. Citujem z jej práce: „CIA na základe výskumov ešte z 50-tich rokov zistila, že keď väzňa podrobíme šoku, extrémnemu mentálnemu poníženiu a fyzickému teroru, tak z dospelého sa stane dieťa a môžete s ním robiť čo chcete, ako s dieťaťom. Na základe toho v rokoch 1963 a 1983 vytvorila manuály, podľa ktorých postupovali napríklad aj vo väzniciach Abu Ghraib v Iraku, na Quantanamo Bay a všade inde.

„Friedmanova „Chicago“ škola zistila, že šoková terapia, podobne ako na jednotlivca, účinkuje aj na spoločnosť. Friedman aplikoval šokovú terapiu na ekonomiku sveta, aby si kolonizátori zaistili väčšie zisky, ešte väčšiu ekonomickú a politickú moc, v čom mu CIA úspešne pomáhala. Chcel presadiť, aby štát nezasahoval a nereguloval voľný trh, ale aby voľný trh, ktorý ovládali vykorisťovatelia, reguloval a ovládal štát. Takáto koncepcia voľného trhu v praxi prinášala nezamestnanosť a väčšie vykorisťovanie. Ľudia s tým nesúhlasili, búrili sa a štrajkovali. Preto Friednman a jeho „Chicago“ škola zaviedli šokovú doktrínu, vystavili celú spoločnosť šoku. Počas týchto šokov spoločnosť nevedela správne zareagovať a prijala mnohé zásady voľného trhu a obmedzených zásahov štátu do ekonomiky a biznisu. Vymenujem aspoň niektoré masakre, ktoré boli súčasťou šokovej doktríny: Pinočetove masakry boli prvé ostré laboratórium ekonómov „Chicago“ školy na spoločnosť v Čile, kolaps Sovietskeho zväzu a celého východného socialistického bloku, zničenie WTC 9/11, Quantanamo bay, vojna v Afganistane a v Iraku. Výsledkom týchto katastrofických udalostí, a tým navodených reforiem, boli a sú extrémne zisky pre veľké korporácie. Dokonca prinášajú zisk aj z kultúry, armády a z vojny. Terorizovanie spoločnosti a dostanie ju do šoku bol základ pre reformy super voľného trhu. Milton Friedman, Friedrich von Hayek, ich spolu-študenti a žiaci, napríklad Donald Rumsfeld a George Shultz patrili do ‘Chicago School of Economics.’ Boli nástrojom Wall Street pri dobýjaní ekonomík sveta.” Friedmanove reformy skúšali najskôr v latinskoamerických krajinách. Pretože už v 50-tych rokoch 20. storočia tam mali vplyv domáci ružoví ekonómovia, ktorí presadzovali silnejšiu ruku štátu. Samozrejme za takých podmienok kolonizátori nemohli tieto krajiny drancovať až na doraz. Preto „Chicago“ škola presadzovala voľný trh bez zásahu štátu v praxi. Škola dala plné štipendiá pre študentov z týchto krajín, aby študovali ekonómiu v Chicagu a neskoršie, keď sa vrátili späť, pomáhali presadiť voľný trh doma. http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=mdownload&id=16

OSN: Počet zabitých Palestínčanov Izraelom a počet zabitých Izraelčanov Palestínčanmi v rokoch 2008-2020

19.10.2023

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto článku je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera a všetkých, ktorých sa to týka. V rámci totality slobody slova, Segregovaný Vyvolený Hamburger absolútne zakázal uvádzať dôležité štatistické údaje o Izraelsko-Palestínskom [...]

Z odkazu SNP: Komunistická cenzúra, kapitalistické poradenstvo a ľudia ako korisť

28.08.2023

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera a tých, ktorých sa to týka. Posledných 30 rokov som počul v médiách mnohokrát tvrdenie, že komunisti počas socializmu zaviedli tvrdú propagandu a cenzúru. My 70+ roční vieme, že to bolo [...]

Boli Anton Srholec a Ján Budaj spolupracovníkmi komunistickej ŠTB?

26.02.2021

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera. Tento starší blog z 9.11.2019 pridávam opäť, pretože sa akosi stratil aj s prílohami z mojich blogov: Trnavský samosprávny kraj už po druhýkrát ocenil osobnosti verejného života za ich [...]

Netanjahu,

Netanjahu Putinovi tlmočil "nespokojnosť" Izraela s hlasovaním Ruska v BR OSN

10.12.2023 17:13

Odvetné akcie izraelskej armády v Pásme Gazy si vyžiadali už najmenej 17 700 obetí, väčšinou žien a detí.

OĽaNO, Igor Matovič,

Predsedom hnutia Slovensko ostáva Igor Matovič

10.12.2023 16:51

Hnutie vyzvalo opozičné PS a SaS, aby nesabotovali jednotný postup opozície.

parlament, Šutaj EŠtok

Šutaj Eštok je za zrušenie ÚŠP, Mikulec na to nevidí dôvod

10.12.2023 14:48, aktualizované: 15:25

Šutaj Eštok argumentuje ohrozením ľudských práv a slobôd.