Založ si blog

Komunistický zázrak v poľnohospodárstve vs BoPKoTi

Novelizovaný Trestný zákon SR (§422d) s účinnosťou od 1.9.2011 hovorí, že popieranie, spochybňovanie, schvaľovanie alebo snaha o ospravedlňovanie zločinov režimov založených na komunistickej či fašistickej ideológii sa bude trestať uväznením na šesť mesiacov až tri roky.

 

Preto ja Karol Ondriaš týmto prehlasujem, že všetko, čo je napísané a zobrazené v tomto článku je klamstvo. Článok nie je faktografický, ale je to vymyslený historický príbeh s mentálnou zápletkou demokratického antikomunizmu. Záverom, pre istotu, aby to bolo úplne jasné, ešte raz odvolávam úplne všetko, čo je ďalej napísané, a ešte aj všetko, čo by z toho mohlo vyplývať.

 

Článok je editovaný z knižky: Komunistický zázrak vs BoPKoTi

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47

 

„Zločin“ komunistov na Slovensku v poľnohospodárstve je ukázaný na Obrázku 01. Tento zločin komunistov je obzvlášť významný, lebo sa jedná o potravinovú bezpečnosť Slovenska. Zločin vidieť z vývoja hrubej domácej produkcie  (HDP) v poľnohospodárstve v stálych cenách za socializmu a vývoj po roku 1989, počas vlády Bojovníkov Proti Komunistickej Totalite (BoBKoTov). Z obrázku vidieť nárast produkcie za socializmu a úpadok za kapitalizmu. Zničenie nášho poľnohospodárstva bol praktický výsledok vedecky pripravených krokov kolonizátorov, zväčša z Európskej únie, pri kolonizácii Slovenska. V roku 2012 produkcia v poľnohospodárstve v stálych cenách bola už len 50% roku 1989. To je za predpokladu, keby produkcia v poľnohospodárstve po roku 1989 nestúpala. Produkcia v poľnohospodárstve po roku 1989, namiesto toho, aby išla 23 rokov dopredu, tak  sa vrátila 55 rokov späť. Z vedeckého skúmania Obrázku 01 jasne vidieť komunistický zázrak počas socializmu 1948-1989 a úpadok až degeneráciu, keď sa chytili vlády BoPKoTi.

Predstavte si, že by nedošlo k prevratu v roku 1989 a komunistický zázrak v poľnohospodárstve by pokračoval až do roku 2012, ako je extrapolované na Obrázku 02. V roku 2012 reálna produkcia v poľnohospodárstve v stálych cenách by bola už len 39% extrapolovaného roku 2012. Z tohto sa dá zhruba vypočítať strata v poľnohospodárstve od roku 1989 do 2012. Vychádza to na 47,5 mld. Eur v stálych cenách roku 2000. BoPKoTi by mohli porozmýšľať, čo všetko by sa za to dalo kúpiť, postaviť, alebo kde tieto peniaze investovať.

 

„Zločin“ komunistov v počte dobytka na Slovensku je ukázaný na Obrázku 03.Na obrázku je ukázaný počet hovädzieho dobytka na Slovensku za kapitalizmu pred rokom 1948, počas socializmu a súčasného kapitalizmu. Počet dobytka stúpal počas socializmu a radikálne klesol a klesá počas súčasného kapitalistického zázraku. V roku 2012 počet hovädzieho dobytka bol už len 29% počtu v roku 1989. Predpokladám, že toto percento by bolo ešte nižšie, keby sme extrapolovali pokračovanie komunistického zázraku až do roku 2012. Predpokladám, že zdecimovanie počtu dobytka na Slovensku pripravili kapitalistickí odborníci riadiaci sa jediným základným zákonom kapitalizmu – zabezpečenie maximálneho zisku. Oni už dávno pred prevratom 1989, vybrali správnych BoPKoTov, ktorí zabezpečenie im maximálneho ziska razantne vykonali s profesionalitou im vlastnov. Dokázali zdecimovať počty dobytka účinnejšie, ako počas druhej svetovej vojny Nemci, Červená armáda, slovenskí a ruskí partizáni dohromady. Možno teraz máme menej hovädzieho dobytka na obyvateľa, ako za čias Márie Terézie. Vrátili sme sa späť o 100 rokov, alebo priamo do feudalizmu. Takto bol oslobodený od komunistickéj totality slovenský hovädzí dobytok, len škoda, že 20 miliónov hovädzieho dobytka si slobody a demokracie neužilo.

 

„Zločin“ komunistov v počte ošípaných na Slovensku je ukázaný na Obrázku 04. Počet ošípaných stúpal počas komunistického zázraku-socializmu a radikálne klesol a klesá počas súčasného kapitalistického barbarizmu. V roku 2012 počet ošípaných bol už len 23% počtu v roku 1989. BoPKoTi môžu byť právom hrdí, že zdecimovali stavy dobytka až na úroveň kapitalizmu, ktorý sme to mali pred rokom 1948. Aké sú straty v počte ošípaných v eurách, za predpokladu, že ich počet by  nestúpal po roku 1989? Z obrázku sa dá vypočítať, že 27,4 miliónov ošípaných si demokracie a ich oslobodenie od komunistickej totality neužilo.

Podobne ako v prípade ošípaných to platí aj v prípade oviec, ako je ukázané na Obrázku 05. Z obrázku sa dá vypočítať, že v roku 2012 sme mali len 66% počtu oviec v porovnaní s rokom 1989 a že 5,3 milióna oviec si demokracie a ich oslobodenie od komunistickej totality neužilo. Treba ale pochváliť BoPKoTov, že posledné roky sa im darí zvyšovať stavy oviec a treba len dúfať, že to pôjde aj tak ďalej a za niekoľko rokov alebo desaťročí dobehnú a aj predbehnú zločinných komunistov.

 

„Zločin“ komunistov v produkcii a spotrebe mäsa na Slovensku, je súčasťou potravinovej bezpečnosti Slovenska. Preto ho naše médiá nesmú prezradiť. Aj im to aj trochu uznávam, pretože myslieť na potravinovú bezpečnosť Slovenska počas novembrových osláv antikomunistického orgazmu, by mohlo pokaziť akékoľvek jeho vyvrcholenie. Z Obrázku 06 vidieť „nehorázny zločin komunizmu“, keď produkcia mäsa na Slovensky stúpala až do roku 1990 a po prevrate začala závratným demokratickým tempom klesať. Produkcia mäsa na Slovensku v roku 2012 dosiahla len 17% socializmu a stále klesá. Predpokladám, že takýmto závratným tempom klesala produkcia mäsa na Slovensku naposledy počas hynutia dinosaurov.

V produkcii mäsa počas kapitalistického zázraku sme sa vrátili viac ako 50 rokov dozadu. Je možné, že na jedného obyvateľa, dnešná produkcia mäsa už môže byť na úrovni prvých Slovanov, ktorí na našom území začali poľnohospodáriť pred viac ako tisíckou rokov.

Keď extrapolujeme vývoj produkcie mäsa až do roku 2007, dajú sa odhadnúť straty v produkcii za obdobie 1990-2007 (Obrázok 07). Strata je 5,9 miliardy kg živej váhy do roku 2007. Koľko je to do roku 2012? Nech to vypočítajú BoPKoTi.

 

Klasickým príkladom „zločinu komunistov“, opakovaným asi miliónkrát od prevratu 1989 bol nedostatok mäsa za socializmu. Týmto príkladom vychovávajú klasickí BoPKoTi novú generáciu slovenských ale aj svetových BoPKoTov. Týmto zločinom sa často začínalo štandardne tunelovať na Slobodnej Európe alebo Hlasu Ameriky. Doteraz o tom vedia krásne básniť nielen štandardne vytunelovaní, ale už aj slabo pritunelovaní počas veľkých a malých antikomunistických orgazmov. Tento zločin je ukázaný na Obrázku 8. Spotreba mäsa stúpala počas komunistického zázraku a klesá počas kapitalistického barbarizmu, v roku 2012 dosiahla len 61% socializmu. Samozrejme, tuná je potrebné pochváliť BoPKoTov, že sa starajú o naše zdravie a konečne časť obyvatelov nabehla na zdravú bezmäsitú stravu. I keď treba dodať, že BoPKoTi to dosiahli modernými metódami, ktoré sa ešte v Západnej Európe nepoužívajú.

Bol nedostatok mäsa za socializmu? Samozrejme, že bol v 50-tich alebo v 60-tich rokoch socializmu. Čo sa ale nová generácia BoPKoTov nesmie pýtať, sú otázky. Aká bola a ako sa zvyšovala výroba a spotreba mäsa na obyvateľa za kapitalizmu, napríklad v rokoch 1900-1948? Bola táto spotreba za kapitalizmu väčšia ako za socializmu? Inými slovami, mohol si bežní obyvateľ Slovenska za kapitalizmu dovoliť kúpiť viac a častejšie mäso, ako za socializmu?

K spotrebe mäsa počas socializmu ma viažu dve príhody z USA, z roku 1988, keď som tam bol na študijnom pobyte. Za čas som tam žil v spoločnosti, nazvem to Nort-Haven-komúny, kde bol poradovník, kto bude kedy variť večeru pre ostatných. Pamätám si, že ja som vždy varil večeru s mäsom. Až sa ma všetci začali vypytovať, že či ja doma v Československu jedávam každý deň mäso. Viem, že som im odpovedal, že v našej rodine sme jedáva každý deň mäso, možno okrem piatku, keď bol pôst. Neviem, či mi uverili.

Druhá príhoda je spojená z dokumentárnym filmom v TV v USA. Bolo to približne v roku 1988 alebo na jar 1989. Bol to dokumentárny film o nedostatku potravín v socialistickom Československu. Pamätám si ako kamera počas komentára stále zaberala frontu asi 15-30, väčšinou mladých ľudí, ktorý stáli v rade pri stene. Dlhý televízny šot bol ukončený pomalým otáčaním kamery od ľudí stojacích vo fronte na ulicu. Až vtedy som zistil, že ľudia stáli vo fronte na Václavkom námestí v Prahe, a ako som si prečítal zo záberu kamery na „obchod“, čakali na žemľu alebo párky, pretože nápis nad okienkom do ulice bol „rýchle občerstvení“.

 

Ďalší významný „zločin“ komunistov vidieť na Obrázku 09 o produkcii mlieka na Slovensku. Produkcia mlieka stúpala počas komunistického zázraku a rapídne poklesla počas kapitalistického barbarizmu. V roku 2012 bola už len 47% v porovnaní zo socializmom. To je za predpokladu, keby produkcia mlieka po roku 1989 nestúpala. Produkcia mlieka po roku 1989, namiesto toho, aby išla 23 rokov dopredu, tak  sa vrátila viac ako polstoročie dozadu. Pravdepodobne aj v tomto prípade naši BoPKoTi pracovali a stále pracujú profesionálne. Straty za roky 1990-2012 sú 19,8 miliárd litrov, čo vychádza 2,6 litra mlieka na obyvateľa planéty.

Podobný trend ako produkcia mlieka má aj spotreba mlieka a mliečnych výrobkov na obyvateľa, ako vidieť na Obrázku 10. Za socializmu spotreba rapídne stúpala a za kapitalizmu ešte rapídnejšie klesala. Aj v tomto parametri sme sa možno vrátili do dôb Márie Terézie alebo možno aj do doby príchodu Cyrila a Metóda na územie Slovenska.

 

„Zločin“ komunistov v produkcii vajec na Slovensku je ukázaný na Obrázku 11. Z obrázku vidieť, že produkcia počas socializmu stále stúpala, a keby nedošlo v roku 1989 k prevratu a demokratickému ničeniu produkcie vajec, tak dnes by sme vajcami mohli kŕmiť aj Číňanov. V roku 2012 produkcia vajec bola len 63% produkcie z roku 1989. Keby produkcia vajec po roku 1989 ostala na rovnakej úrovni tak strata je 14 miliardy vajec.

 

Ďalší vzorový príklad „zločinu“ komunistov je ukázaný na Obrázku 12, kde je zobrazený rozvoj vinohradníctva na Slovensku počas komunistického zázraku a jeho úpadok keď to začali riadiť BoPKoTi. BoPKoTi dokázali zničiť plochu vinohradov až na úrove§, ktorú sme mali 1948. Z toho je jasné, že BoPKoti k návratu ku kapitalizmu to mysleli ozad dôsledne.

Štatistické ročenky SR podávajú ešte mnoho ďalších dôkazov o „zločinoch“ komunistov. Ja som pre zaujímavosť vybral len pár parametrov. Záujemcovia o ďalšie parametre si môžu prezrieť Štatistické ročenky SR.
Obr 01 Polnoh prod sc 2012 141101 Obrázok 01   Obr 02 Polnoh prod sc Strata 2012 141103 Obrázok 02   Obr 03 Dobytok pocet 2012 141103 Obrázok 03   Obr 04 Osipane pocet 2012 141103   Obrázok 04     Obr 05 Ovce pocet 2012 141108 Obrázok 05   Obr 06 Maso produkcia 2012 141103   Obrázok 06   Obr 07 Maso straty 2007 141103 Obrázok 07   Obr 08 Maso konzumacia 2012 141103

 

 

Obrázok 08

 

Obr 09 Mlieko produkcia 2012 141108 150DPI

 

Obrázok 09

 

Obr 10 Mlieko a ml vyrobky spotreba 2012 141108 150DPIObrázok 10

 

Obr 11 Vajcia produkcia straty 2012 141108 150DPI

Obrázok 11

 

Obr 12 Vinohrad plocha 2012 141108 150DPI

Obrázok 12

 

Komunistické poľnohospodárstvo a BoPKoTi

 Obrázky 01-12 jasne potvrdzujú komunistický zázrak v poľnohospodárstve a úpadok až jeho zničenie BoPKoTmi. Musím sa priznať, keby som sa denne nepresviečal na vlastné oči a úši, nikdy by som si nepomyslel, že médiá dokážu tak vytunelovať, premyť a degenerovať mozgy väčšiny občanov. Média v tomto smere fungujú úplne profesionálne. BoPKoti majú tak vytunelovaní mozog, že Obrázky 01-12 ich vôbec neoslovia, nič z nich nepochopia. Dôkazom toho sú aj ich diskusné príspevky.

Osobne, vedecky obdivujem médiá, ktoré dokážu vychovať súčasného BoPKoTa, ktorý, pozerajúc na obrázok 01 alebo 02, dôjde k presvedčeniu, že komunisti boli neschopný, socializmus krachoval a všetko sa zlepšili keď nás od zločinného komunizmu oslobodili BoPKoTi. Je to krásny učebnicový príklad, keď vytunelovaný mozog prevláda nad faktami.

Čo hovoria na vývoj slovenského poľnohospodárstva médiá? Nič. Všetky verejnoprávne a súkromné médiá v rámci profesionálnej informačnej totality slobody slova a demokracie majú zakázané prezentovať čokoľvek, čo by socializmus a komunistov ukázalo v pozitívnom svetle a BoPKotov ako bandu ničiteľov. Je to súčasť našej mediálnej degenerácie. Predsa ich cieľom v tejto oblasti je vychovávať slovenských BoPKoTov, a ako mám možnosť poznať, aj ich vychovali. Paradoxom je, že namiesto toho, aby sme sa komunistickým poľnohospodárstvom chválili, tak ho zatracujeme a BoPKoti to pravidelne okydávajú. Takto BoPKoTi robia všetko možné, aby nás ostatní v zahraničí pokladali za hlúpy, neschopný a „menejcenný“ národ alebo občanov.

 

Čo hovoria na vývoj poľnohospodárstva BoPKoTi?

– Väčšina nič, lebo o nej vďaka slobode slova a degeneračnom štandarde médií nevedia. So svojímí vytunelovanými mozgami dokola opakujú, ako bolo za komunistov zle, ako sme boli zaostali a ako konečne po odstránení mkomunistov od moci, atď…..

– Tá skupina BoPKoTov, ktorá a poľnohospodárstve niečo vie, je presvedčená, že za úpadok poľnohospodárstva sú zodpovední komunisti, lebo sú tam stále aj po roku 1989. Je to fráza, ktorá sa používa aj v iných prípadoch pri tunelovaní a premývaní mozgov BoPKoTov.

– Najmúdrejší BoPKoTi argumentujú, že poľnohospodárstvo je primitívne odvetvie ekonomiky s malou pridanou hodnotou a nie je veľmi dôležité. Vraj je potrebné rozvýjať priemysel, nanotechnológie, atď…, a poľnohospodárke výrobky je výhodnejšie lacno dovážať zo zahraničia.

 

Pretože ma zaujímalo, či to je pravda, pozrel som si obrázky, aký názor majú na to v technicky najvyspelejšej krajine – USA a v komunistickej Číne, kde sa nedostali k moci BoPKoTi. Z Obrázku 13a Obrázku 14 vidieť, že produkcia všetkých druhov mäsa od roku 1980 až do 2007 stúpala a konzumácia sa menila málo. Je možné, že v USA odborníci na poľnohospodárstvo sú hlúpi, a zaoberajú sa produkciou v poľnohospodárstve, s primitívnym odvetvím ekonomiky s malou pridanou hodnotou. Ako to je v komunistickej Číne? Z Obrázku 15a Obrázku 16 vidieť, že produkcia, a konzumácia všetkých druhov mäsa od roku 1981 až do 1996 stúpala. Predpokladám, že to bude tým, že sa tam k moci nedostali BoPKoTi.

 

Fig 13 USA Maso produkcia

Obrázok 13

Produkcia rôznych druhov mäsa v USA od 1980 do 2007.

 

 

Fig 14 USA Maso konzumacia

Obrázok 14

Konzumácia rôznych druhov mäsa v USA od 1980 do 2007.

 

Fig 15 Cina Maso produkcia 141113

Obrázok 15

Produkcia rôznych druhov mäsa v komunistickej Číne 1984-1996.

 

 

Fig 16 Cina Maso spotreba 141113

Obrázok 16

Konzumácia rôznych druhov mäsa v komunistickej Číne 1981-1996.

 

Kvízová atázka pre BoPKoTov:

 

Dokázali BoPKoTi profesionálnejšie a razantnejšie zničiť naše poľnohospodárstvo v porovnaní, keď nás v minulosti oslobodil:

Attila?

Kagan Bajan?

Batuchán?

Čierny mor?

Sulejman II.?

Bethlen?

Napoleon?

Hitler?

Stalin?

 

Odpoveď je jasná, ja ju neprezradím.

 

 

Kvízová atázka pre počítač:

 

Pretože ma zaujímalo, prečo došlo k 50% zničeniu socialistického poľnohospodárstva, dal som túto otázku počítaču, ktorý bol vybavený hypotetickým programom vyhodnocovania katastrof na našej planéte posledných 2000 rokov. Počítač chvílu skúmal Obrazky 01-12 a potom uviedol odpoveď:

1.) V roku 1989 vypukla 3. Svetová vojna a Slovensko stratilo 2 milióna obyvateľov.

Keď som zavrhol túto odpoveď, počítač odpovedal druhou alternatívou.

2.) V roku 1989 vypukla na Slovensku pandémia moru a zomrelo tam 2 milióny obyvateľov.

Keď som zavrhol aj túto odpoveď, počítač odpovedal treťou alternatívou.

3.) V roku 1989 Slovensko z vonku napadla veľká banda barbarov-lúpežníkov, ktorí, v rámci konkurencie, zničili 50% poľnohospodárstva.

Keď som čiastočne zavrhol aj túto odpoveď, počítač odpovedal ďalšou, alternatívou:

4.) V roku 1989 sa na Slovensku dostala k moci banda barbarov-ničiteľov-BoBKoTov, ktorí, v rámci mentálneho vyžitia, systematicky zničili 50% poľnohospodárstva.

Keď som predbežne prijal túto alternatívu, spýtal som sa ho, aby menovite dodal zoznam barbarov-ničiteľov.

5.) Počítač mi odpovedal, aby som si prečítal noviny a pozrel televízne archívy z prvých rokov od prevratu 17.11.1989, všetci sú tam menovite, mnohí až doteraz. Tvrde jadro tvôria stále BoPKoTi.

 

BoPKoTovské poľnohospodárstvo – záver

 

Po odstránení komunistov od moci, po prevrate v roku 1989, BoPKoTi postavili na Slonensku veľa pomníkov našej degenerácie. Jedným z nich je aj zničenie poľnohospodárstva, čo nemá v našich dejinách obdobu. Ale to ich ešte neuspokojilo, chceli sa vyžiť v ďalších a ďalších antikomunistických orgazmoch. Preto k zničeniu poľnohospodárstva, ako čerešničku na torte, pridali novelu Trestného zákon SR (§422d) s účinnosťou od 1.9.2011 z ktorého vyplýva, že komunistická a fašistická ideológia a prax sú rovnaké a rovnako zločinné. Z novely zákona ďalej vyplýva, že ak niekto povie pravdu o komunistickom zázraku v poľnohospodárstve potrestá sa uväznením na šesť mesiacov až tri roky. Z novely zákona ďalej vyplýva, že namiesto toho, aby sme boli na komunistický zázrak hrdý, musíme to považovať za zločin komunizmu.

Paradoxne, ľudia ktorí aktívne bojovali za odstránenie socializmu a komunistov od moci a prakticky tým ničili socialistické poľnohospodárstvo po roku 1989 boli vyznamenávaní a rôzne odmeňovaní. BoPKoTi k tomu prijali aj Zákon o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z. z., ktorý ustanovuje podmienky priznania postavenia účastníka protikomunistického odboja a pôsobnosť  Ústavu pamäti národa na úseku starostlivosti o účastníkov protikomunistického odboja. Zákon hovorí, že pod protikomunistickým odbojom sa rozumie aktívny odpor občanov proti komunistickému režimu prejavený či prejavovaný organizovane alebo individuálne v období od 6. októbra 1944 do 17. novembra 1989.

Paragraf §422d Trestného zákona SR a Zákon o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z. z., sú len malou ukážkou, ako funguje súčasný profesionálny totalitný systém, ako základ Motroctva. Je potrebné si uvedomiť, že zákaz prezentovania komunistického zázraku automaticky znamená, zákaz prezentovania ako BoPKoTi razantne zničili naše poľnohospodárstvo.

 

No povedzte, nie sme my degenerovaní, patriaci medzi menejcennú rasu? Alebo, že by to boli len BoPKoTi?

Môžeme s týmto degeneračným stupňom dosiahnuť niečo viac, ako len byť hrdí slovenskí dlhodobí Motroci? V žiadnom prípade nie.

 

RNDR. Karol Ondriaš, DrSc.

Člen ÚV KSS

141114

 

Boli Anton Srholec a Ján Budaj spolupracovníkmi komunistickej ŠTB?

26.02.2021

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera. Tento starší blog z 9.11.2019 pridávam opäť, pretože sa akosi stratil aj s prílohami z mojich blogov: Trnavský samosprávny kraj už po druhýkrát ocenil osobnosti verejného života za ich [...]

Tragédia 17. Novembra 1989 v historickej skratke

16.11.2019

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera. Ako to vidíme my komunisti z KS-II.BR. Information summary Našu historickú skratku popíšem v reči bežného ľudu a mnohé údaje budem vyberať aj z mojich knižiek a blokov. Proste, nemám [...]

Novembrové médiá a novembroví vykadenci

12.11.2019

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera. Ako to vidíme my komunisti z KS-II.BR: Každoročne v novembri Vaše fekálne mediálne jamy zachváti novembrové kadenie, v rámci ktorého ukazujú prieskumy porovnania 30 rokov socializmu a 30 [...]

policia 01-clanok W

Hamran: Nový dizajn policajných áut zvýši bezpečnosť, je to výrazný posun

01.10.2022 13:00

Podľa policajného prezidenta sa tým približujeme k štandardu v Európskej únii.

Peter Pellgrini

Pellegrini: Predstava ďalšieho roka a pol pod taktovkou Matoviča je desivá

01.10.2022 12:38

Líder Hlasu na sneme strany tiež povedal, že Matovič je najväčším zlom slovenskej politiky a že jediným riešením na ukončenie najväčšej politickej krízy na Slovensku sú predčasné parlamentné voľby.

Študovňa / Výbuch / Atentát /

Pri samovražednom útoku na študovňu v Kábule zomrelo najmenej 35 obetí

01.10.2022 11:49

Samovražedný útočník sa odpálil pri študovni, kde sa stovky študentov a študentiek pripravovali na prijímacie skúšky na univerzitu.

Rusko, Ukrajina, Krym, Vladimir Putin, Vladimir Konstantinov

Neverte, že po Kryme budú nasledovať ďalšie regióny, klamal Putin Ukrajincov

01.10.2022 11:40

Pred ôsmimi rokmi, po anektovaní Krymu, šéf Kremľa Vladimir Putin vo svojom prejave ubezpečoval Ukrajincov, že Rusko sa nechystá pohltiť ďalšie územia Ukrajiny.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 164
Celková čítanosť: 1044916x
Priemerná čítanosť článkov: 6371x

Autor blogu

Kategórie