Založ si blog

Zločiny bojovníkov proti komunistickej totalite a morálna úchylnosť

Novelizovaný Trestný zákon SR (§422d) s účinnosťou od 1.9.2011 hovorí, že popieranie, spochybňovanie, schvaľovanie alebo snaha o ospravedlňovanie zločinov režimov založených na komunistickej či fašistickej ideológii sa bude trestať uväznením na šesť mesiacov až tri roky.

Preto ja Karol Ondriaš týmto prehlasujem, že všetko, čo je napísané a zobrazené v tomto článku je klamstvo. Článok nie je faktografický, ale je to vymyslený historický príbeh s mentálnou zápletkou demokratického antikomunizmu. Záverom, pre istotu, aby to bolo úplne jasné, ešte raz odvolávam úplne všetko, čo je ďalej napísané, a ešte aj všetko, čo by z toho mohlo vyplývať.

Úvodom musím povedať, že ma vždy fascinuje komunistická zázrak v rozvoji vzdelania, priemyslu, vedy, techniky, životnej úrovni počas socializmu od Slovenska až po Kamčatku. Z toho ma najviac fascinuje komunistický zázrak v oblasti humanity a dodržiavania ľudských práv, samozrejme v porovnaní, čo bolo predtým a potom.

Ďalej ma fascinujú zločiny bojovníkov proti komunizmu, socializmu, bojovníkov proti „komunistickej totalite“, skrátene zločiny BoPKoTov. Aj to, že za tieto zločiny sú už 25 rokov oslavovaní. Predpokladám, že sú to ľudia s genetickou poruchou mozgu vytvárajúceho morálneho uchyláka. Lebo inak neviem, ako by som si vysvetlil nasledujúce fakty. O tomto je tento blog. Odhadujem, že zločiny BoPKoTov by zabrali viac ako 1000 strán dokumentov a faktov. Ja, pre krátkosť času uvediem len pár, ktoré si spomeniem, alebo, ktoré rýchlo nájdem a nakopírujem.

1.) Prvé veľké križiacke ťaženie BoPKoTov proti boľševikom-komunistom v Rusku zorganizoval v rokoch 1918-1922 minister vojny Anglicka, Winston Churchill. W. Churchill bol hlavný podnecovateľ, aby štáty vojensky intervenovali v Rusku a zabíjali boľševikov. Týmto sa zaradil medzi dlhý zoznam BoPKoTov, ktorí mali byť súdení z vojnových zločinov pred medzinárodným súdom v Norimbergu. Medzi ďalších BoPKoTov v tomto križiackom ťažení zabíjania komunistov ďalej patria: Woodrow Wilson -USA, Joseph Pilsudski –  Poľsko, Eduard Beneš – Československo, Georges Clemenceau – Francúzsko, D. Lloyd George – Anglicko. V tomto prípade zohrala zločinnú úlohu aj kresťanská cirkev s jej nenávisťou proti komunizmu a ateizmu. Počet obetí BoPKoTov neviem, ale to odhadnem na 1-3 000 000.

2.) Hitler boj jeden zo známych BoPKoTov. Ihneď po nástupu k moci v roku 1933 zakázal komunistickú stranu. Zatknutých bolo 20000 komunistov a väčšina z nich zavraždená. Na ďalších viac ako 100000 komunistov boli uvalené rôzne represie. Všetko sa to dialo pred očami okolitých humánnych krajín. BopKoTi v Európe jasali. Súčet obetí BoPKoTov neviem, ale to konzervatívne odhadnem na 10-100 000.

3.) Druhá svetová vojna, bola aj vojnou proti boľševizmu. V koalícii s Hitlerom sa jej zúčastnili zhruba BoPKoTi zo všetkých krajín. Dve divízie vojakov tam vyslali aj slovenskí BoPKoti. Nemci (BoPKoTi) vo vojne so Sovietskym zväzom strieľali zajatých ruských politických komisárov-komunistov na počkanie. Podobne to bolo aj v iných krajinách.  Koľko bolo obetí Hitlera-BoPKoTa a jeho BoPKoTov zo všetkých európskych krajín v rámci boja proti boľševizmu. Neviem, ale to konzervatívne odhadnem na 10-20 000 000.

4.) Po roku 1945 sa do čela BoPKoTov postavili USA. Od vtedy a stále podporujú všetkých BoPKoTov na celom svete a aj na Slovensku. Len USA v rámci boja proti komunizmu bombardovali mnohé štáty a zabili tam niekoľko miliónov ľudí. Zoznam je možné stiahnuť s

http://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/09/01/zoznam-obeti-a-cielov-kde-zasahovali-alebo-bombardovali-usa-po-ii-svetovej-vojne/

Napríklad v Indonézii, USA poskytli vojenskej chunte, ktorá zvrhla prezidenta Sukarna (1965) zoznam 5000 komunistov, ktorí boli následne zavraždení  spolu asi 100 000 ďalšími komunistami.

Počet obetí BoPKoTov len zhruba odhadujem na 1-10 miliónov.

 5.) Obete vyčíňania BoPKoTov v bývalom socialistickom bloku, ktorí odstráneniu socializmu a komunistov od moci zasvätili celý život, sú obrovské.

Zločiny aj našich hrdinných BoPKoTov po roku 1989 sú čiastočne publikované v publikácii OSN alebo Svetovej banky:

[1] United Nations Development Programme: TRANSITION 1999, Human Development Report for Central and Eastern Europe and the CIS.

[2] Správa Svetovej Banky: World Development Indicators 1999

[3] Socialist Action Review (December 1999): 10 years after 1989 http://www.socialistaction.org.uk/b10yrs.htm

[4] Knižka: Socializmus verzus kapitalizmus:

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=showCategory&catid=47

Citujem z knižky [1, 4]: Publikácia  [1] má 112 strán a popisuje zmeny vo všetkých oblastiach života obyvateľov bývalého socialistického bloku po zavedení kapitalizmu. Správa dokumentuje, že veľká väčšina zmien v praktickom živote obyvateľov po roku 1989 bola negatívna. Podáva dôkazy o všeobecnom až neuveriteľnom úpadku spoločnosti po roku 1989. Zaujímavosťou správy je, že z neznámych dôvodov sa v správe nepoužíva slovo socializmus, namiesto neho používa frázu „obdobie pred prechodom na trhovú ekonomiku“. Stručne opíšem zo správy len zmeny, ktoré viedli k strate ľudských životov.

Správa uvádza, že od roku 1989 do roku 1999 „zmizlo“ z bývalého socialistického bloku 9,7 milióna „mužov“. Správa na strane 42 hovorí: „Skoro 5,9 milióna mužov sa stratilo v Ruskej federácii, 2,6 milióna na Ukrajine. Spolu v bývalých krajinách Sovietskeho zväzu je to 9,0 milióna, a súčet pre všetky krajiny bývalého socialistického bloku je blízko 9,7 miliónov.“ Správa doslova hovorí: „Prechod na trhovú ekonomiku bol doslova smrteľný pre veľmi veľa ľudí“ (The transition to a market economy has literally been lethal for a great many people).

Správa analyzuje, že najviac strát na životoch bolo v dôsledku zníženia predpokladanej dĺžky života v mladom a strednom veku. Doslova hovorí, že najpoľutovaniahodnejšie je, že trendy v znížení dĺžky života znamenali, že niekoľko miliónov ľudí neprežilo roky 1990 – 1999, a že títo ľudia by teraz žili, keby očakávaná dĺžka života ostala na úrovni osemdesiatych rokov. Ďalšou príčinou strát na životoch bola úmrtnosť (morbidita) v dôsledku nedostatkov v zdravotníctve, zvýšenie počtu chorôb ako tuberkulóza, sexuálne prenášané choroby alebo HIV/AIDS. Vysoký podiel strát na životoch bol v dôsledku mimoriadneho (správa uvádza anglické slovo „extraordinary“) zvýšenia chudoby, kde v niektorých oblastiach viac ako 50% domácností malo príjem pod hranicou chudoby. Tá prudko narástla v dôsledku zníženia reálnych príjmov a zvýšenia rozdielu príjmov medzi chudobnými a bohatými. Keď použijeme hranicu 4 USD na deň ako hranicu chudoby (v parite kúpnej sily USD v roku 1990), potom OSN (United Nations Development Programme) odhadla, že vo východnej Európe a v bývalých krajinách Sovietskeho zväzu spadali v roku 1988 iba 4% populácie (13,6 milióna ľudí) do kategórie chudobných. V roku 1994 to bolo už 32% populácie (119,2 milióna ľudí). Správa sucho konštatuje, že masová chudoba bola neznáma pred prechodom na trhovú ekonomiku (t.j. počas socializmu). Úpadok vzdelania a  nezamestnanosť sa takisto podpísali na straty na životoch.

Prechod na kapitalizmus spôsobil obrovské škody na ľuďoch nielen zvýšením chorobnosti, úmrtia, znížením dĺžky života, ale aj stratou sociálnych istôt, čo dokazuje rast alkoholizmu, dramatický rast narkománie a väčší počet samovrážd. Toto sprevádzal demografický kolaps a zvýšenie prípadov samozničujúceho poškodenia, špeciálne u mužov. Ďalším dôkazom úpadku ľudského rozvoja po roku 1989 je trvalé znižovanie prirodzeného rastu populácie v mnohých krajinách bývalého socialistického bloku. V niektorých krajinách počet potratov prevýšil počet živonarodených.

Human development report 2005, ktorá na strane 23 uvádza. Budem citovať. „Len v Rusku v rokoch 1992 a 2001 následkom reforiem zomrelo 7 milióna ľudí.“… . „V histórii ľudstva nie je známy precedens takéhoto počtu obetí bez vojny, hladomoru alebo epidémie“.

Paradoxne, populácia Ruskej federácie po odstránení komunistov, od roku 1990 do roku 2008, klesla o 5 miliónov. Podľa Giovanni Andrea Cornia a Vladimíra Popova, počet obetí kapitalistického systému, vďaka zníženiu dĺžky života po roku 1989, sa dá prepočítať ako 700000 ľudí ročne. http://www.wider.unu.edu/pressrelease/press-release-2001-4.pdf. Pre porovnanie, od roku 1941 do roku 1946, počas 2. svetovej vojny, populácia Ruskej federácie klesla o 6,5 miliónov.

 

Uvedomia si slovenskí BoPKoTi, tieto naše 25 ročné celebriti-naši hrdinovia, výsledky ich celoživotného boja proti „zločinnému komunizmu“, t.j. 10 miliónov mŕtvych? Asi nie, lebo ako pozerám v televízií, naopak, na tieto svoje výsledky sú veľmi hrdí.

 

Nasledujúce fakty pre krajiny bývalého socialistického bloku sú z obdobia 1990 – 1998 [3]:

– Pravdepodobnosť, že 15-ročný mladík na Ukrajine sa dožije 60-tich rokov je po transformácii na kapitalizmus len 65%, pričom v roku 1980 pravdepodobnosť bola 72%.

– Zvýšenie chudoby medzi rokmi 1987 – 1988 a 1993 – 1995 bolo v Poľsku z 2,1% na 14%, v Rumunsku z 1,3% na 39%, v pobaltských štátoch z 0,1% na 29%, v Moldavsku z 0,2% na 66%, v Rusku 2,2% na 44%, na Ukrajine z 1% na 63%, v štátoch Strednej Ázie z 6,5% na 53%   [16] (obrázok 82 adaptovaný z [18]).

– 60% deti v Poľsku trpelo rôznymi formami podvýživy po prechode na kapitalizmus.

– Počet tehotných žien v Rusku, ktoré trpeli chudokrvnosťou, sa medzi rokmi 1989 a 1994 strojnásobil.

– 20-50% detí v Moldavsku trpelo v roku 1996 krivicou.

– V roku 1991 bolo v Rusku spáchaných 39 000 samovrážd, z toho 8 000 žien. V roku 1992 to už bolo 43 000 samovrážd.

– Ekonomický rast po transformácii rýchlo spôsobil veľkú nerovnosť v majetku a v príjmoch, vytvoril úzku skupinu veľmi bohatých a veľkú skupinu chudobných.

– Prechod na kapitalistický systém spôsobil reálne veľkú depresiu.

– Pozícia žien v spoločnosti sa znížila.

– Masívne zníženie podpory vzdelania. Napríklad v Bulharsku sa znížila podpora vzdelania na 50%.

– Zníženie podpory predškolskej výchovy.

– Sprava Unicef 1999 hovorí, že od roku 1989 sa zrušilo 14 miliónov miest, kde boli zamestnané ženy. Štátom podporovaný servis pre deti sa rozpadol. Očakávaná dĺžka života sa pre ženy znížila v 16 z 27 krajín bývalého socialistického bloku. Podiel žien v parlamentoch sa znížil s tretiny na 10%.

 

Uvedomia si slovenskí BoPKoTi, tieto naše 25 ročné celebriti-naši hrdinovia, výsledky ich celoživotného boja proti „zločinnému komunizmu“, t.j. 10 miliónov mŕtvych? Asi nie, lebo ako pozerám v televízií, naopak, na tieto svoje výsledky sú veľmi hrdí.

 

Fakty úpadku až degenerácie spoločnosti na Slovensku ihneď ako sa chopili moci BoPKoTi:

1. Po roku 1989 počet trestných činov stúpol o viac ako 100% = spoločnosť zdegenerovala.

2. Po roku 1989 počet vrážd stúpol o viac ako 100% = spoločnosť zdegenerovala.

3. Po roku 1989 počet násilných trestných činov stúpol o viac ako 100% = spoločnosť zdegenerovala.

4. Po roku 1989 počet objasnených trestných činov klesol o viac ako 100% = spoločnosť zdegenerovala.

5. Po roku 1989 škody spôsobené kriminalitou stúpli o viac ako 1000% = spoločnosť zdegenerovala.

6. Po roku 1989 počet stratených ľudí stúpol o viac ako 100% = spoločnosť zdegenerovala.

7. Po roku 1989 počet vrážd na objednávku stúpol o viac ako 100000% = spoločnosť zdegenerovala.

8. Po roku 1989 počet obchodov s ľuďmi stúpol o viac ako 100000% = spoločnosť zdegenerovala.

9. Po roku 1989 počet výpalníkov stúpol o viac ako 100000% = spoločnosť zdegenerovala.

10. Po roku 1989 počet vykradnutých bánk, obchodov, domov stúpol o viac ako 1000% = spoločnosť zdegenerovala.

11. Po roku 1989 počet bezdomovcov stúpol o viac ako 100000% = spoločnosť zdegenerovala.

12. Po roku 1989 počet ľudí priživovať sa v odpadkových košoch stúpol o viac ako 100000% = spoločnosť zdegenerovala.

13. Po roku 1989 počet narkomanov stúpol o viac ako 1000% = spoločnosť zdegenerovala.

14. Po roku 1989 počet žien alkoholičiek stúpol o viac ako 100% = spoločnosť zdegenerovala.

15. Po roku 1989 počet nezamestnaných stúpol o viac ako 100000% = spoločnosť zdegenerovala.

16. Po roku 1989 počet stredoškolákov, ktorí prídu ráno na vyučovanie pod vplyvom alkoholu stúpol o viac ako 1000% = spoločnosť zdegenerovala.

17. Po roku 1989 počet detí, ktoré po narodení matka hodí do odpadkového koša stúpol o viac ako 100% = spoločnosť zdegenerovala.

18. Po roku 1989 ….. atď.

 

Uvedomia si slovenskí BoPKoTi, tieto naše 25 ročné celebriti-naši hrdinovia, výsledky ich celoživotného boja proti „zločinnému komunizmu“, t.j. 10 miliónov mŕtvych? Asi nie, lebo ako pozerám v televízií, naopak, na tieto svoje výsledky sú veľmi hrdí.

 

Za posledných 20 rokov socializmu v Rusku 1970-1990 sa zvýšil počet obyvateľov o 18 miliónov, za 20 rokov kapitalizmu v Rusku 1990-2010 sa znížil o 6 miliónov. Rozdiel 24 miliónov ľudí je už podobný stratám Ruska v II. Svetovej vojne.

Podľa správy “E.V. Tiurukanova: Human Trafficking in the Russian Federation,  Inventory and Analysis of the Current Situation and Responses (Institute for Urban Economics for the UN/IOM Working Group on Trafficking in Human Beings, Moscow, 2006)”: Počet ľudí, s ktorými sa obchoduje ročne vo svete je 600-800 tisíc, keď pripočítame obchodovanie s ľuďmi aj vo vnútri štátu, je to 2-4 milióna ľudí ročne. 80% obchodu tvoria ženy a deti, 70% z nich sú predané do sexpriemyslu. Obchodovanie s ľuďmi v krajinách bývalého socialistického bloku je na druhom mieste vo svete, ihneď po krajinách Juhovýchodnej Ázie. V krajinách bývalého socialistického bloku sa ročne “predá” 175 tisíc žien. Z Ruskej federácie je to ročne 35-58  tisíc žien. Podľa “Russian Assembly of NGO”(22.3.2006) v Rusku sa predalo do sexpriemyslu 500 tisíc žien. Podľa BBC 1.1.2010: Len v Rusku sa ročne otrávi alkoholom 35000 ľudí, čo je 100 denne. Celkovo ročne zomrie 500 000 ľudí následkom alkoholizmu, čo je 1400 denne. Podľa TV BBC 1.4.2010: Len v Rusku je 2,5 milióna heroínových narkomanov. Ročne zomrie na predávkovanie heroínom v Rusku 30-40000 ľudí.

 

Uvedomia si slovenskí BoPKoTi, tieto naše 25 ročné celebriti-naši hrdinovia, výsledky ich celoživotného boja proti „zločinnému komunizmu“, t.j. 10 miliónov mŕtvych? Asi nie, lebo ako pozerám v televízií, naopak, na tieto svoje výsledky sú veľmi hrdí.

 

Adaptované z blogu o Kardinálovi Korcovi.

Čo vlastne na Slovensku BoPKoTi nenávideli a proti čomu bojovali:

1.) Proti dodržiavaniu 10. Božích prikázaní, ktoré komunisti zaviedli a praktizovali lepšie, ako keď sa dostala po roku 1989 k moci cirkev.

2.) Že komunisti odstránili tisícročnú zaostalosť Slovenska, a za 40 rokov socializmu vybudovali vyspelú krajinu s vysokou životnou úrovňou, s vysokým štandardom civilizácie a dodržiavania ľudských práv.

3.) Že komunisti za socializmu postavili desiatky, stovky až tisíce, škôlok, základných škôl, vysokých škôl, nemocníc, bytov, vedeckých ústavov, kultúrnych domov, rekreačných stredisiek, pionierskych táborov, priemyselných podnikov a poľnohospodárskych družstiev.

4.) Že každý získal bezplatné vzdelanie, bezplatnú zdravotnícku starostlivosť, lacné ubytovanie, prácu a dôstojnú mzdu a dôstojný dôchodok.

5.) Že každý mal fyzickú a psychickú bezpečnosť.

 

Čo vlastne BoPKoTi vybojovali:

1.) Prestali sa dodržiavať 10. Božích prikázaní.

2.) Zrušenie dodržiavania ľudských práv. Podľa štúdie OSN, po odstránení komunistov od moci, len v rokoch 1989 až 1999 v bývalom socialistickom tábore zahynulo 10 miliónov ľudí.

3.) Všeobecný morálny úpadok.

4.) Zavedenie zločinov proti ľudskosti – narkomániu, žobrákov, bezdomovcov, korupciu, vykorisťovanie, výpalníctvo, predaj ľudí, detskú prostitúciu, vraždy na objednávku, exekútorov, nevoľníctvo, stratu sociálnych istôt a fyzickej bezpečnosti, vysťahovalectvo…

6.) Zničenie poľnohospodárstva, priemyselných podnikov. Predaj bánk, poisťovní, hotelov, námestí… kolonizátorom a skoro všetko, čo malo nejakú hodnotu. Devalváciu kultúry, vzdelania, vedy, výskumu…

7. Zabezpečenie kolonizácie Slovenska.

 

Uvedomia si slovenskí BoPKoTi, tieto naše 25 ročné celebriti-naši hrdinovia, výsledky ich celoživotného boja proti „zločinnému komunizmu“, t.j. 10 miliónov mŕtvych? Asi nie, lebo ako pozerám v televízií, naopak, na tieto svoje výsledky sú veľmi hrdí.

 

No povedzte, nevyplýva z toho, že sme hrdí degeneranti patriaci medzi menejcennú rasu? Alebo, že by tam patrili len BoPKoTi?

 

RNDR. Karol Ondriaš, DrSc.

Člen ÚV KSS

141116

Boli Anton Srholec a Ján Budaj spolupracovníkmi komunistickej ŠTB?

26.02.2021

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera. Tento starší blog z 9.11.2019 pridávam opäť, pretože sa akosi stratil aj s prílohami z mojich blogov: Trnavský samosprávny kraj už po druhýkrát ocenil osobnosti verejného života za ich [...]

Tragédia 17. Novembra 1989 v historickej skratke

16.11.2019

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera. Ako to vidíme my komunisti z KS-II.BR. Information summary Našu historickú skratku popíšem v reči bežného ľudu a mnohé údaje budem vyberať aj z mojich knižiek a blokov. Proste, nemám [...]

Novembrové médiá a novembroví vykadenci

12.11.2019

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera. Ako to vidíme my komunisti z KS-II.BR: Každoročne v novembri Vaše fekálne mediálne jamy zachváti novembrové kadenie, v rámci ktorého ukazujú prieskumy porovnania 30 rokov socializmu a 30 [...]

Ide o pravdu, Robert Fico

Fico v Ide o pravdu: Odrážame útoky policajtov a prokurátorov, ktorí sú na nás posielaní ako hordy Avarov

24.03.2023 19:25

Vláda pri darovaní migov porušila ústavu, ja som urobil dve tlačové konferencie a chceli ma zatvoriť na 13 rokov, povedal Robert Fico (Smer).

Sliač, letecký deň

Moskva reaguje na darovanie slovenských migov: Je to nepriateľský krok a porušenie zmlúv

24.03.2023 18:54

Darovanie migov Ukrajine Slovenskom je podľa Ruska nepriateľský akt, zameraný na zničenie bilaterálnych vzťahov.

šefčovič cleverly

Londýn a Brusel formálne prijali novú pobrexitovú dohodu

24.03.2023 16:32

Windsorský rámec má v pobrexitovom usporiadaní uľahčiť tok tovarov medzi Severným Írskom a Veľkou Britániou.

TikTok

TikTok bude v celej infraštruktúre kancelárie parlamentu blokovaný

24.03.2023 15:36

TikTok podľa vedúceho kancelárie zbiera neprimerané množstvo informácií zo zariadení, na ktorých sa prevádzkuje.