Založ si blog

Komunistický zázrak v priemysle vs BoPKoTi

Novelizovaný Trestný zákon SR (§422d) s účinnosťou od 1.9.2011 hovorí, že popieranie, spochybňovanie, schvaľovanie alebo snaha o ospravedlňovanie zločinov režimov založených na komunistickej či fašistickej ideológii sa bude trestať uväznením na šesť mesiacov až tri roky.

Preto ja Karol Ondriaš týmto prehlasujem, že všetko, čo je napísané a zobrazené v tomto článku je klamstvo. Článok nie je faktografický, ale je to vymyslený historický príbeh s mentálnou zápletkou demokratického antikomunizmu. Záverom, pre istotu, aby to bolo úplne jasné, ešte raz odvolávam úplne všetko, čo je ďalej napísané, a ešte aj všetko, čo by z toho mohlo vyplývať.

Článok je editovaný z knižky: Komunistický zázrak vs BoPKoTi

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47

 „Zločin“ komunistov v stavebníctve. Stavebná produkcia na Slovensku v stálych cenách od roku 1948 až do 2012 je zobrazená na Obrázku 17. Produkcia bola nízka do roku 1948, ale za socializmu, do roku 1989, sa zvýšila na 2041%, a po transformácii na kapitalizmus sa dramaticky znížila. Stavebná produkcia v roku 2012 dosahovala len 49% produkcie v roku 1989.

Predstavte si, že by nedošlo k prevratu v roku 1989 a komunistický zázrak v stavebníctve by pokračoval až do roku 2007, ako je extrapolované na Obrázku 18. Z tohto sa dá zhruba vypočítať strata v stavebníctve od roku 1989 do 2007. Vychádza to na 2615 mld. Sk (87 mld. Eur) v stálych cenách roku 2000. BoPKoTiby mohli porozmýšľať, čo všetko by sa za to dalo kúpiť, postaviť, alebo kde tieto peniaze investovať. Napríklad, keď v roku 2000 stál 3-izbový byt 2 milióny Sk, potom straty v stavebníctve sa rovnajú cene 1,3 milióna bytov.

„Zločin“ komunistov vo výstavbe bytov. Počet odovzdaných bytov sa zvyšoval počas socializmu a dramaticky sa znížil po prijatí zákonov kapitalizmu (Obrázok 19).Počet odovzdaných bytov v roku 2012 dosahoval iba 46% počtu odovzdaných bytov v roku 1989 a je porovnateľný s počtom, ktorý sme dosiahli počas socializmu už v roku 1950, t.j. vrátili sme sa o 62 rokov späť. Veľkým „zločinom“ komunistov bolo, že dávali byty mladým rodinám skoro zadarmo aj z mladomanželskou pôžičku 30000 Kčs, čo pri zohľadnení inflácie sa rovná zhruba dnešných 300 000 Sk. Súčasní demokrati toto všetko nahradili 3 miliónovými bytmi, na ktoré si vybrané mladé rodiny môžu požičať, podpíšu pôžičku na 30 rokov – t.j. podpíšu 30 ročné nevoľníctvo, kde budú splácať byt zhruba polovicou platu.

Zdá sa, že my väčšina ešte dlho budeme bývať v králikárňach, ktoré postavili „zločinní“ komunisti počas komunistického zázraku budovania Slovenska a dali nám ich skoro zadarmo.

„Zločin“ komunistov v priemysle. Úvodom poznamenávam, že v dôsledku menenia parametrov hodnotenie priemyselnej produkcie a HDP posledných 25 rokov, údaje na grafoch priemyselnej produkcie a HDP sú najlepším priblížením, ktoré som získal a normoval zo Štatistických ročeniek SR. Mojou neschopnosťou alebo nejakou záhadou som v Štatistickej ročenke SR 2013 nemohol nájsť vývoj priemyselnej produkcie na Slovensku v stálych cenách posledných 25-30 rokov. Preto na Obrázku 20 sú prepočítané a nanormované hodnoty. Čo keby si bojovníci proti komunistickej totalite (BoPKoTi) dali prestávku v okydávaní socializmu a komunistov a našli presné uvedené údaje. Verím, že BopKoTi nie sú vytunelovaní a ľahko aj oni zistia rast priemyselnej produkcie Slovenska za posledných 50-100 rokov? A keď už to budú mať, tak už ľahko vypočítajú, koľko po roku 1989 vyprodukujú slovenskí Motroci a koľko na nás zarobia Motrokári.

Priemyselná produkcia Slovenska od roku 1936 do 2012 v stálych cenách 1995 je na Obrázku 20. Z obrázka vidieť, že produkcia bola veľmi nízka do roku 1948 a dramaticky rástla počas komunistického zázraku do roku 1989 (zvýšila sa na 3 286%). Po zavedení kapitalizmu produkcia klesla, v roku 2004 produkcia dosiahla úroveň roku 1989, neskoršie stúpala. Pretože BoPKoTi po roku 1989 vymenili všeľudové vlastníctvo priemyselných podnikov za kolonizačné vlastníctvo, stúpanie priemyselnej produkcie po roku 1989 už nie je v súlade s čistým príjmom na člena domácnosti, platmi, dôchodkami, sociálnym zabezpečením alebo podporou školstva, zdravotníctva alebo vedy.

Predstavte si, že by nedošlo k prevratu v roku 1989 a komunistický zázrak v priemysle by pokračoval až do roku 2007, ako je extrapolované na Obrázku 21. Z extrapolácie sa dá zhruba vypočítať strata v priemysle od roku 1989 do 2007. Vychádza to na 6291 mld. Sk v stálych cenách roku 1995. BopKoTi by mohli vypočítať, koľko rokov by sme nemuseli platiť dane, alebo mať dovolenku, keby sme mali tieto peniaze, keby nedošlo k prevratu v roku 1989. Napríklad, keď v roku 1995 stál 3-izbový byt 1 milión Sk, potom straty v priemysle sa rovnajú cene 6,29 milióna bytov. To znamená, že každý občan SR by dostal 3-izbový byt zadarmo a ešte by nám ostalo 800000 bytov, z ktorých by sa mohli urobiť rekreačné strediská pre deti. Opravujem, keby nedošlo k prevratu v roku 1989, 3-izbový byt by stál možno 0,2 milióna Sk, takže každý občan by mal zadarmo 5 bytov. Alebo za tieto peniaze by sa dalo postaviť metro v dĺžke 6291 km (pri predpoklade nákladov 1 mld. Sk na km v cenách roku 1995). To znamená, že celé Slovensko by bolo prepletené metrom, pričom okrajové stanice by boli v Paríži, v Londýne, v Ríme, Kyjeve alebo v Aténach.

„Zločin“ komunistov v hrubom domácom produkte. Bohužiaľ, v Štatistickej ročenke SR 2013 som nebol schopný nájsť údaje rastu HDP v stálych cenách za posledných 10-25 rokov, aby som doplnil, poprípade poopravil Obrázok 22. Dúfam, že to nie je tajné. Lebo, keby som to vedel, tak by som dal do korelácie rast HDP v stálych cenách s rastom dôchodkov, platmi, sociálnym zabezpečením a pod. Čo keby si BoPKoTi dali prestávku v okydávaní socializmu a komunistov a našli uvedené údaje. Ako som už uviedol, verím, že BopKoTi vedia viac ako len jesť, piť, kakať, cikať, súložiť, okydávať socializmus a komunistov, a ľahko zistia alebo vypočítajú rast HDP Slovenska za posledných 50-100 rokov? A hneď by mohli vypočítať aj koľko vyprodukujú slovenskí Motroci, koľko na nás zarobia Motrokári, ako to koreľuje s rastom dôchodkov, platmi, sociálnym zabezpečením a pod.

Rast HDP Slovenska od roku 1948 až 2007 v stálych cenách je prezentovaný na Obrázku 22. HDP bol do roku 1948 nízky a dramaticky stúpal počas komunistického zázraku. Po roku 1989 klesol a neskoršie začal opäť prudko stúpať. HDP v stálych cenách bol v roku 2007 už o 50-70% vyšší, ako v roku 1989.

„Zločin“ komunistov vo výrobe chladničiek, traktorov, dreva …. Na Obrázkoch 23, 24 a 25 je ukázaná produkcia chladničiek, traktorov, dreva a výrobkov z dreva počas komunistického zázraku v porovnaní s barbarizmom, ktorý nastal po prevrate 1989. Je to len pár príkladov mnohých podnikov, ktoré boli vybudované počas komunistického zázraku 1948-1989 a zničené v rámci kolonizačného protokolu Slovenska po prevrate roku 1989 [6]. Pre zaujímavosť, v prílohe na konci knižky, uvádzam zoznam týchto podnikov [z knihy 6]. Väčšina podnikov bola po prevrate 1989 zničená alebo predaná skoro zadarmo kolonizátorom. Myslím si, že BoPKoTi by mi mohli poslať osud podnikov, ktoré poznajú z okolia, vybudovaných počas komunistického zázraku, a ktoré, keď sa dostali k moci, zničili.

Na ďalších obrázkoch pridávam ešte pár komunistických zázrakov (Obrázky 26-32), aby BoPKoTi mali čo okydávať, a sem tam dostať aj antikomunistický orgazmus. Na obrázkoch je zobrazený len komunistický zázrak počas socializmu, a prosím BoPKoTov, aby tam dokreslili kapitalistický zázrak, vývoj po roku 1989, keď sa dostali k absolútnej moci, lebo to sú ich výsledky.

Neverím, že by sa zistilo, že BoPKoTi okrem okydávania socializmu a komunistov, ničenia všetkého, čo komumisti vybudovali, a okrem ešte piť, jesť, kakať, cikať a súložiť nič iné nevedia, a verím, že hodnoty kapitalistického zázraku po roku 1989 do obrázkov ľahko dokreslia. Ak nie, tak ozaj žijú len v mentálnom rozsahu piť, jesť, kakať, cikať a súložiť a ešte vedia okydávania socializmu a komunistov. Nakoniec poznamenávam, aby si BoPKoTi nemýlili napríklad výrobu televízorov počas komunistického zázraku na Slovensku so súčasnou výrobou televízorov, kde slovenskí Motroci pracujú na Slovensku v továrňach Motrokárov len ako lacná pracovná sila.

Z mnohých pomníkov našej degenerácie po roku 1989 som v tejto oblasti vybral rozvoj energetického priemyslu na Slovensku v % (Obrázok 28). Počas komunistického zázraku od roku 1948 do 1989 energetický priemysel vzrástol na 4196%, t. j. 42 – krát za 40 rokov. Toto dokázali komunisti bez stáži v USA, alebo v Západnej Európe, bez poradcov všetkého druhu zo zahraničia, z finančného sektora a hlavne bez zadlženia. Je potrebné pripomenúť, že to bolo v čase, keď západné demokratické krajiny vyhlásili embargo na dovoz nových technológií do bývalých socialistických krajín.

 

Aj v tomto prípade BoPKoTi po roku 1989 postavili krásny pomník našej degenerácie (treba uznať, že v tomto sú vynikajúci). Po roku 1989, deti v školách, odborníci v TV-diskusiách, BoPKoTi, morálni uchyláci alebo bežní neznalí ľudia, nielenže nesmú byť hrdí na tieto komunistické zázraky, ale nesmú o nich nič vedieť. Nesmú nič vedieť o rozvoji priemyslu, energetiky, dôchodkového alebo  sociálneho zabezpečenia … atď.

A to pre BoPKoTov nebolo dosť, išli ešte ďalej. Posunuli nás ešte na vyšší degeneračný stupeň tým, že priemyselný, energetický alebo sociálny komunistický zázrak musíme pokladať za zločin komunizmu porovnatelný zo zločinmi fašizmu. A kto by vývoj v týchto oblastiach počas komunizmu schvaloval a nepokladal to za zločin komunizmu, ten podľa Trestného zákona SR (§422d) sa bude trestať uväznením na šesť mesiacov až tri roky.

Z novely zákona ďalej vyplýva, že namiesto toho, aby sme boli na komunistický zázrak hrdý, musíme to považovať za zločin komunizmu, a komunistov, ktorí to riadili za zločincov porovnateľných s fašistami.

Paradoxne, ľudia ktorí aktívne bojovali za odstránenie socializmu a komunistov od moci a prakticky tým ničili socialistický priemysel a stavebníctvo, po roku 1989 boli vyznamenávaní a rôzne odmeňovaní. BoPKoTi k tomu prijali aj Zákon o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z. z., ktorý ustanovuje podmienky priznania postavenia účastníka protikomunistického odboja a pôsobnosť  Ústavu pamäti národa na úseku starostlivosti o účastníkov protikomunistického odboja. Zákon hovorí, že pod protikomunistickým odbojom sa rozumie aktívny odpor občanov proti komunistickému režimu prejavený či prejavovaný organizovane alebo individuálne v období od 6. októbra 1944 do 17. novembra 1989.

Paragraf §422d Trestného zákona SR a Zákon o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z. z., sú len malou ukážkou, ako funguje súčasný profesionálny totalitný systém, ako základ Motroctva. Je potrebné si uvedomiť, že zákaz prezentovania komunistického zázraku automaticky znamená, zákaz prezentovania ako BoPKoTi razantne zničili naše poľnohospodárstvo.

 

No povedzte, nie sme my degenerovaní, patriaci medzi menejcennú rasu? Alebo, že by to boli len BoPKoTi?

Môžeme s týmto degeneračným stupňom dosiahnuť niečo viac, ako len byť hrdí slovenskí dlhodobí Motroci? V žiadnom prípade nie.

 

 

Kvízová otázka pre BoPKoTov:

Dokázali BoPKoTi profesionálnejšie a razantnejšie zničiť naše stavebníctvo a priemysel v porovnaní, keď nás v minulosti oslobodil:

Attila?

Kagan Bajan?

Batuchán?

Čierny mor?

Sulejman II.?

Bethlen?

Napoleon?

Hitler?

Stalin?

 

Odpoveď je jasná, ja ju neprezradím.

 

Kvízová atázka pre počítač:

Pretože ma zaujímalo, prečo došlo k 51% zničeniu socialistického stavebníctva, k zničeniu väčšiny socialistického priemyslu a jeho nahradeniu kolonizačným priemyslom, dal som túto otázku počítaču. Dostal som tie isté odpovede, ako v prípade poľnohospodárstva.

Karol Ondriaš,

člen UV KSS

141213

 

Obr 17 Stavebna Produkcia 2012 141102 150DPI

Obrázok 17

 

Obr 18 Stavebna Produkcia Strata 2007 141116 dpi150

Obrázok 18

 

 

Obr 19 Byty pocet strata 2012 141101 150DPI

 

Obrázok 19

 

Obr 20 Priemyselna Produkcia 2007 141116 150DPI

Obrázok 20

 

Obr 21 Priemyselna Produkcia 2007 Straty 141116 150DPI

 

 

Obrázok 21

 

 

Obr 22 HDP stale ceny 2005 141115 150DPI

 

 

Obrázok 22

 

 

Obr 23 Produkcia chladnicky 2012 141102 150DIP

 

Obrázok 23

 

 

Obr 24 Produkcia Traktorov 2012 141102 150dpi

 

Obrázok 24

 

 

Obr 25 produkcia drevo 2007 02 081309 150dpi

 

Obrázok 25

 

 

Obr 26 Vyroba ocel Slovensko rast 141102 150dpi

Obrázok 26

 

Obr 27 Vyroba elektrina Slovensko rast 141102 150dpi

 

Obrázok 27

 

 

Obr 28 Vyplacane dochodky Slovensko rast 130512 150dpi

Obrázok 28

 

 

Obr 29 Energia Slovensko rast 130512 150dpi

 

Obrázok 29

 

Obr 30 Vyroba televizory Slovensko rast 141102 150dpi

 

Obrázok 30

 

Obr 31 Pridavky na deti Slovensko rast 130512 150dpi

 

Obrázok 31

 

Obr 32 Pocet zien na materskej 1983 141117 150dpi

 

 

Obrázok 32

Boli Anton Srholec a Ján Budaj spolupracovníkmi komunistickej ŠTB?

26.02.2021

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera. Tento starší blog z 9.11.2019 pridávam opäť, pretože sa akosi stratil aj s prílohami z mojich blogov: Trnavský samosprávny kraj už po druhýkrát ocenil osobnosti verejného života za ich [...]

Tragédia 17. Novembra 1989 v historickej skratke

16.11.2019

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera. Ako to vidíme my komunisti z KS-II.BR. Information summary Našu historickú skratku popíšem v reči bežného ľudu a mnohé údaje budem vyberať aj z mojich knižiek a blokov. Proste, nemám [...]

Novembrové médiá a novembroví vykadenci

12.11.2019

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera. Ako to vidíme my komunisti z KS-II.BR: Každoročne v novembri Vaše fekálne mediálne jamy zachváti novembrové kadenie, v rámci ktorého ukazujú prieskumy porovnania 30 rokov socializmu a 30 [...]

policia 01-clanok W

Hamran: Nový dizajn policajných áut zvýši bezpečnosť, je to výrazný posun

01.10.2022 13:00

Podľa policajného prezidenta sa tým približujeme k štandardu v Európskej únii.

Peter Pellgrini

Pellegrini: Predstava ďalšieho roka a pol pod taktovkou Matoviča je desivá

01.10.2022 12:38

Líder Hlasu na sneme strany tiež povedal, že Matovič je najväčším zlom slovenskej politiky a že jediným riešením na ukončenie najväčšej politickej krízy na Slovensku sú predčasné parlamentné voľby.

Študovňa / Výbuch / Atentát /

Pri samovražednom útoku na študovňu v Kábule zomrelo najmenej 35 obetí

01.10.2022 11:49

Samovražedný útočník sa odpálil pri študovni, kde sa stovky študentov a študentiek pripravovali na prijímacie skúšky na univerzitu.

Rusko, Ukrajina, Krym, Vladimir Putin, Vladimir Konstantinov

Neverte, že po Kryme budú nasledovať ďalšie regióny, klamal Putin Ukrajincov

01.10.2022 11:40

Pred ôsmimi rokmi, po anektovaní Krymu, šéf Kremľa Vladimir Putin vo svojom prejave ubezpečoval Ukrajincov, že Rusko sa nechystá pohltiť ďalšie územia Ukrajiny.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 164
Celková čítanosť: 1044908x
Priemerná čítanosť článkov: 6371x

Autor blogu

Kategórie