Založ si blog

Komunistický zázrak v cenách vs BoPKoTi

Novelizovaný Trestný zákon SR (§422d) s účinnosťou od 1.9.2011 hovorí, že popieranie, spochybňovanie, schvaľovanie alebo snaha o ospravedlňovanie zločinov režimov založených na komunistickej či fašistickej ideológii sa bude trestať uväznením na šesť mesiacov až tri roky.

 

Preto ja Karol Ondriaš týmto prehlasujem, že všetko, čo je napísané a zobrazené v tomto článku je klamstvo. Článok nie je faktografický, ale je to vymyslený historický príbeh s mentálnou zápletkou demokratického antikomunizmu. Záverom, pre istotu, aby to bolo úplne jasné, ešte raz odvolávam úplne všetko, čo je ďalej napísané, a ešte aj všetko, čo by z toho mohlo vyplývať.

 

Článok je editovaný z knižky: Komunistický zázrak vs BoPKoTi

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47

 

„Zločin“ komunistov v indexe spotrebiteľských cien je ukázaný za Obrázkoch 33 a 34. Spotrebiteľské ceny počas komunistického zázraku po dobu 40 rokov, v dôsledku plánovaného hospodárstva a nízkej infláciu, rástli nevýrazne. Naproti tomu, v porovnaní  so spotrebiteľskými cenami, výrazne rástli nominálne mzdy, až 3-krát za 40 rokov (Obrázok 33) a nominálne dôchodky, viac ako 4-krát za 40 rokov (Obrázok 34). Po zničení socializmu na Slovensku, odstránenia komunistov od moci po roku 1989, sa dostali k moci bojovníci proti komunistickej totalite (BoPKoTi). BoPKoTi ihneď začali na Slovensku ničiť všetko čo vybudovali komunisti lebo to vraj bolo zlé, a úprimne sa tešili každému Motrokárovi, ktorého dotiahli na Slovensko. V súčasnosti už každé malé mestečko sa môže pýšiť aspoň jedným vlastným Motrokárom. V niektorých mestečkách za posledných 25 rokov sa vystriedali niekoľkí. Ako vidieť z Obrázkov 33 a 34, nominálne mzdy a dôchodky začali prudko rásť, keď sa chytili vlády BoPKoTi po roku 1989. Zaujímavé je, že aj spotrebiteľské ceny začali prudko rásť, dokonca väčšinou prudšie ako mzdy a dôchodky. Takže z rastu platov alebo dôchodkov nič nemáme. Prudký nárast spotrebiteľských cien dokazuje aj znehodnotenie úspor. Z obrázkov vidieť fungovanie základného zákona kapitalizmu o využití všetkých prostriedkov zabezpečiť si maximálny zisk. Čím budeme mať vyššie platy, alebo dôchodky, tým nám kolonizátori zvýšia ceny všetkého, čo potrebujeme pre život. A my musíme opäť pracovať na doraz. Skrátka ceny v kapitalizme sa regulujú podľa toho, aká je kúpna sila obyvateľstva. Preto aj ja sa snažím, robiť čo najmenej, aby som nezvýšil kúpnu silu obyvateľov, lebo viem, že ihneď ako sa zvýši, zvýši sa aj cena bytov, pozemkov, elektriny a plynu, atď…

Čo keby BoPKoTi okrem okydávania socializmu a komunistov zabezpečili, aby naše platy a dôchodky rástli 3-4 krát rýchlejšie, ako spotrebiteľské ceny, tak ako to dokázali „zločinní“ komunisti za socializmu. Ja nechápem prečo to neurobia, veď majú dostupný svetový „novhav“ stovky až tisícky odborníkov v bankovom, poisťovnom, hospodárskom ….. sektore, ktorí boli mnohokrát na vedeckých stážach v zahraničí, na mnohých školeniach, za čo aj dostávajú adekvátne platy.

Píšem to preto, lebo stále neverím, že BoPKoTi, ktorí ako bábky Motrokárov odstránili komunistov od moci, obrazne nič iné nevedia len: jesť, piť, kakať cikať a súložiť. Verím, že keby boli tak dobrí v riadení štátu, ako sú v okydávaní socializmu a komunistov, a v prevádzkovaní antikomunistických orgazmov, tak ozaj by sa vyplnili ich sľuby z rokov 1989-1993, že za päť rokov Slovensko dobehne Rakúsko. Alebo, Obrázky 33 a 34 dokazujú, že ozaj nič iné nevedia? Odpoveď neprezradím.

„Zločin“ komunistov v reálnych príjmoch. Štatistická ročenka SR 2013 uvádza, že index reálnych miezd v roku 2012 dosiahol úroveň 111,1 % v porovnaní s rokom 1990. To znamená, že priemerná reálna mzda sa za 22 rokov zvýšila o 11,1%. Tento údaj, ktorý sa bežne používa pri výchove BoPKoTov, má viac zavádzajúcich faktorov. Neporovnáva vývoj reálnej mzdy s rokmi socializmu (1948-1989). V decembri roku 1990 bola reálna mzda už o 10% nižšia, ako v roku 1989, priemer za rok 1990 bol o 5-6% nižší, ako v roku 1989. Z toho zhruba vyplýva, že za 22 rokov kapitalizmu reálne mzdy významne nestúpli a dôchodky a ďalšie sociálne zabezpečenia nedosiahli úroveň socializmu. Ďalším zavádzajúcim údajom je, že sa neuvádza medián priemernej mzdy. A nakoniec, do priemernej mzdy sa nepočíta „mzda“ bezdomovcov, ani nezamestnaných a ani ľudí, o ktorých sa nič nevie (toto by mali tiež prešetriť a prepočítať BoPKoTi). Keby sa aj príjem týchto ľudí započítal do priemernej mzdy, tak by „mzda“ nedosahovala úroveň socializmu. Pripomínam, že počas komunistického zázraku sme bezdomovcov a nezamestnaných nemali, priemerná mzda bola ozaj priemerná. Predstavme si, že na Slovensku by bolo zamestnaných len 100 ľudí s dobrými platmi, a ostatní by zamierali hladom kade-tade. Štatistika by uvádzala priemerný plat týchto 100 ľudí a neznalý čitateľ by bol presvedčený, ako sa máme dobre.

Na Obrázku 35 vidieť, že reálne mzdy na Slovensku rástli úmerne s rastom HDP počas socializmu a po prevrate roku 1989 významne klesli a nie sú úmerné rastu HDP. Reálne mzdy posledné roky mierne prevýšili ich úroveň za socializmu, ale tempo rastu je menšie. Je potrebné si uvedomiť, že na obrázku po roku 1989 sú zahrnutí len tí, ktorí sú zamestnaní.

Predstavte si, že by nedošlo k prevratu v roku 1989 a komunistický zázrak v raste reálnych miezd by pokračoval až do roku 2007, ako je extrapolované na Obrázku 36. Z extrapolácie sa dá zhruba vypočítať strata na mzde jedného priemerného pracovníka od roku 1989 do 2007. Vychádza to okolo 78000 Sk (v stálych cenách roku 2004). Súhrnné straty 2 miliónov pracovníkov na Slovensku sú zhruba 156 miliárd Sk (s.c. 2004). BoPKoTi by mohli vypočítať straty za roky 1990-2012 a porozmýšľať, čo všetko by sa za to dalo kúpiť, postaviť, alebo kde tieto peniaze investovať, keby nedošlo k prevratu  v roku 1989.

Aby sme sa vyhli zavádzajúcej informácii o priemernej mzde za kapitalizmu, ktorá nesúvisí s kvalitou života všetkých občanov, je potrebné porovnať rozdelenie príjmov na člena domácnosti (mikrocenzus), nájsť v tomto rozdelení priemer a medián. BoPKoTi určite vedia o čom hovorím. Bohužiaľ, mojou neschopnosťou som nedokázal zohnať údaje o čistom príjme na člena domácnosti za posledných 12 rokov (je možné, že neexistujú alebo sú tajné). Posledné údaje som zohnal z roku 2002 (Obrázok 37). Z obrázku vidieť, že reálne čisté príjmy na člena domácnosti, ktoré stúpali počas 40 rokov socializmu, boli v roku 1988 stále vyššie, ako po 20 rokoch budovania kapitalizmu, v roku 2002. Predpokladám, že reálne príjmy na člena domácnosti (zahrňujúc aj bezdomovcov) za 25 rokov kapitalizmu nedosiahli úroveň socializmu. A ak dosiahol, tak rast čistých príjmov bol nižší ako za socializmu. Ale to by mohli zistiť a prepočítať BoPKoTi v prestávkach medzi okydávaním socializmu a komunistov.

 

„Zločin“ komunistov – neplatenie kolonizačnej dávky moderným otrokárom (Motrokárom) po dobu 40 rokov. Tento zločin je veľmi významný a BoPKoTi to odstránili až po prevrate roku 1989. Pretože Slovensko počas komunistického zázraku-socializmu nebolo kolonizované, neplatilo ani kolonizačnú dávku Motrokárom. Platenie kolonizačnej dávky Slovenska Motrokárom v zahraničí sa dá zhruba odhadnúť z pomeru našich príjmov, dôchodkov, sociálneho zabezpečenia ku HDP u nás a v bohatých EU krajinách. HDP u nás je vyšší ku príjmom, alebo inak povedané, za tú istú prácu slovenský Motrok na Slovensku dostane často menej ako 50% v porovnaní s jeho kolegom v bohatých EU krajinách alebo vo svete. Pretože BoPKoTi nás predali do Motroctva slušilo by sa, keby aspoň vypočítali ročnú kolonizačnú dávku Slovenska vyplývajúcu s nižších platov Slovenských motrokov v kolonizačných podnikoch na Slovensku, podobne ako napríklad v publikácii [6]. Ďalej by mohli vypočítať koľko je to za 25 rokov ich vlády a odhadli, koľko to bude v budúcnosti, pokiaľ sa Motroctva nezbavíme.

Kolonizačná dávka Slovenska súvisí aj s nárastom totálneho zahraničného dlhu Slovenska, ako je ukázané na Obrázku 39. Zahraničný dlh Slovenska počas komunistického zázraku bol nízky a bol zhruba rovný hodnote, ktorú sme požičali do zahraničia. Po roku 1989, keď sa k moci dostali BoPKoTi, začali tak prudko všetko ničiť, že na chod štátu im nestačilo predávať náš spoločný majetok (predali zhruba majetok za viac ako 600 mld. Sk) museli si začať požičiavať a požičiavajú si doteraz. Zaujímavé, že čím viac sa ukazovala ich neschopnosť, tím viac okydávali socializmus a komunistov. Asi pre nich je to priama úmera.

Keďže zahraničný dlh je výsledok profesionálnej práce BoPKoTov, patrí sa, aby vypočítali, koľko sme zaplatili kolonizačnú dávku Motrokárom za posledných 25 rokov, ako úroky  zo zahraničného dlhu. Je táto hodnota už vyššia alebo nižšia, ako hodnota všetkého sprivatizovaného majetku? BoPKoTi to určite vedia.

 

Národný dlh Slovenska:

Vebová stránka

http://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/slovakia, zobrazuje národný dlh Slovenska online. Dňa 18.12.2014 o 8:54 hod slovenského času som z nej odpísal niekoľko údajov o našom národnom dlhu.

Národný dlh Slovenska je 45 690 983 437 = 45,7 mld. Eur

Úroky za rok: 2 095 796 909 Eur = 2,1 mld. Eur

Populácia 5 410 836 obyvateľov

HDP = 78 408 579 466 = 78,4 mld Eur

Úroky platené za sekundu = 66 Eur

Dlh na obyvateľa: 8 444 Eur

Dlh ako % HDP = 58,27%

 

Ozaj, komu to platíme? A koľko sme na úrokoch zaplatili posledných 25 rokov? Dúfam, že aspoň BoPKoTi to vedia, už len kvôli historikom. BoPKoTi určite vedia, ako by sa dalo použiť 2,6 mld Eur ročne, keby sme ich nemuseli platiť ako úroky z dlhu.

 

Ďalej uvádzam, pre porovnanie Národný dlh Slovenska a USA v USD.

 

Národný dlh Slovenska 18.12.2014, 8:50 Slovenský čas

56 876 115 633 USD = 56,9 mld. USD

Úroky za rok: 2 608 848 000 USD = 2,6 mld. USD

Populácia 5 410 836 obyvateľov

HDP = 97 603 000 000 = 97,6 mld USD

Úroky platené za sekundu = 83 USD

Dlh na obyvateľa: 10 512 USD

Dlh ako % HDP = 58,27%

 

http://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/unitedstates

National debt of United states, 18.12.2014, 8:42 Slovenský čas

18 009 606 474 910 USD = 18,01 triliónov USD

Úroky za rok: 521 976 699 045 USD = 522 mld. USD

Populácia 318 009 960 obyvateľov

HDP = 17 294 000 000 000 = 17,29 triliónov USD

Úroky platené za sekundu = 16 552 USD

Dlh na obyvateľa: 56 632 USD

Dlh ako % HDP = 104,14%

Pre zaujímavosť uvádzam pár údajov z návrhu rozpočtu SR na rok 2015:

Príjmy štátneho rozpočtu sa rozpočtujú v sume 14 193 391 188 eur.

Výdavky štátneho rozpočtu sa určujú v sume 16 634 963 231 eur.

Schodok štátneho rozpočtu sa určuje v sume 2 441 572 043 eur.

 

Splatné čiastky istín štátneho dlhu v roku 2015 sú vo výške 5 846 248 748 Eur (5,8 mld Eur). Čo je 41% príjmov štátneho rozpočtu.

Súhrnne, v roku 2015 z príjmov do štátneho rozpočtu musíme 41% vrátiť ako dlh a úroky. Aby štát prežil ďalší rok, ta si v roku 2015 požičiame ďalších 2 441 572 043 Eur.

Pripomínam, že počas komunistického zázraku rozpočet bol vyvážený, príjem sa rovnal výdajom a nikomu sme žiadne úroky neplatili.

 

„Zločin“ komunizmu – zabránenie kolonizácii Slovenska a Východnej Európy po dobu 40-70 rokov. Tento „zločin“ komunizmu najlepšie charakterizuje hodnota Dow indexu na New Yorskej burze normovaná na infláciu (Obrázok 40 a 41). Z Obrázku 40 vidieť, že v roku 1990 v reálnych cenách index Dow dosahoval 30% maximálnej hodnoty roku 2000. Ihneď po začatí kolonizácie Slovenska a bývalého socialistického bloku index začal prudko stúpať a na začiatku roka 2000 dosiahol maximálnu hodnotu 100%. Je až neuveriteľné, aký bohatý bol bývalý socialistický blok. Obrazne sa dá povedať, že podľa Newyorskej burzy bol dva-krát bohatší, ako akcie kapitalistického bloku v roku 1990. Samozrejme do bohatstva bývalého socialistického bloku je potrebné zarátať aj 400 miliónov občanov, t.j. nás – vysokokvalitných motrokov, ktorých kolonizátori po roku 1990 začali vlastniť a využívať. Z grafov na Obrázku 40 a 41 je zaujímavý ďalší vývoj reálnej hodnoty indexu Dow, kde vidieť, že po roku 2007 index začal prudko klesať a v apríli 2009 dosiahol len 50% úrovni rokov 2000 a 2007, a 6.3.2013 stále nedosiahol úroveň roku 2000.

 

Karol Ondrias

141218

Člen UV KSS

 

Obr 33 Spotreb Ceny Mzdy 1937-2012 141116 dpi150

Obrázok 33

 

Obr 34 Spotreb Ceny Dochodky 1937-2012 141130 dpi150

Obrázok 34

 

Obr 35 Mzdy sc 2012 141217 150dpi

Obrázok 35

 

 

 

Obr 36 Mzdy sc Straty 2012 141217 150dpi

 

 Obrázok 36

 

Obr 37 Mikrocenzus 1988 2002 141217 150dpi

 

Obrázok 37

 

Obr 39 Slovensko totalny Dlh USD 2014 141217 150dpi

 

Obrázok 39

 

Obr 40 41 Dow index 2010 2013

 

 

 

 

Zoznam podnikov vybudovaných na Slovensku počas komunistického zázraku 1948-1989 (aktualizácia 08. 01. 2024)

08.01.2024

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera a ostatných nedočkavcov. Je až neuveriteľné, čo všetko dokázali komunisti vybudovať počas 40 rokov komunistického zázraku 1948-1989 Zoznam podnikov pridávam preto, lebo Segregovaný [...]

OSN: Počet zabitých Palestínčanov Izraelom a počet zabitých Izraelčanov Palestínčanmi v rokoch 2008-2020

19.10.2023

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto článku je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera a všetkých, ktorých sa to týka. V rámci totality slobody slova, Segregovaný Vyvolený Hamburger absolútne zakázal uvádzať dôležité štatistické údaje o Izraelsko-Palestínskom [...]

Z odkazu SNP: Komunistická cenzúra, kapitalistické poradenstvo a ľudia ako korisť

28.08.2023

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera a tých, ktorých sa to týka. Posledných 30 rokov som počul v médiách mnohokrát tvrdenie, že komunisti počas socializmu zaviedli tvrdú propagandu a cenzúru. My 70+ roční vieme, že to bolo [...]

Maroš Žilinka

V prípade únosu študentky v Bratislave prokurátor navrhuje obnovu konania

23.07.2024 18:29

Dôvodom sú nové skutočnosti týkajúce sa posudzovania otázky nepríčetnosti obvineného.

taxi policajti

Bratislavskí policajti skontrolovali 12 taxikárov. Osem z nich dostalo pokutu

23.07.2024 18:13

Medzi najčastejšie porušenia zákonov patrilo vykonávanie činnosti vozidlami, ktoré neboli označené predpísaným spôsobom.

Michail Zygar  Impérium musí zomrieť

Poukázal na pravdu: Moskovský súd odsúdil známeho ruského novinára Zygara

23.07.2024 17:41

Zygar sa aj mimo Ruska stal známym vďaka svojmu bestselleru Všetci mocní Kremľa.

Horiaca ruská rafinéria, Samara, ukrajinský útok, drony

Unikátne video ukrajinského úderu: Ďalšia ruská rafinéria skončila v plameňoch

23.07.2024 17:32

Operačný štáb tvrdil, že horelo 50 metroch štvorcových.