Založ si blog

Je viera v boha a priľahlé nadprirodzené sily – mor 21. storočia? Je preferovanie boha pred človekom – mor 21. storočia?

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené len pre potešenie domácich zvieratiek Vyvoleného hamburgera,  ktorí omylom a zbytočne budú čítať tento blog.

 

Tento blog nie je o slušných obyčajných veriacich, ktorí by dodržiavali 10. Božích prikázaní aj v prípade, že by o nich nevedeli.

 

V poslednom období, v rámci kultúry Vyvoleného hamburgera maximalizovať zisk, dochádza k teroristickým javom, kde s výkrikom, boh je najväčší, hlboko veriaci v boha ide zabiť čo najviac neveriacich, ktorých predtým nikdy ani nevidel. A vôbec mu nevadí, že často zabíja veriacich toho istého boha, v ktorého verí aj on. Hlboko veriaci masový vrah s morálne poškodením mozgom je presvedčený, že boh si to tak praje, a za odmenu vo večnom živote v blaženosti – v raji, mu bude k dispozícií napríklad 72 panien a 80000 sluhov (najštedrejší bol stredoveký imam Al-Bayhaqi, podľa ktorého muž dostane 500 žien, 4000 panien a 8000 žien, ktoré boli už predtým vydaté).

 

Je úplne samozrejmé, že ja ako militantný ateista, keby som veril bigotne v boha, tak za tých podmienok, tiež pôjdem zabiť čo najviac neveriacich s výkrikom, boh je najväčší, lebo verím, že boh si to tak praje a odmena je veľká. Samozrejme, budem dúfať, že ihneď po mojom teroristickom čine ma zastrelia, lebo sa mňa už nemôže dočkať 72 panien a 80000 sluhov.

 

Málokto vykoná samovražedný teroristický čin za peniaze, ktoré si nebude môcť užiť na tomto svete.

 

V súčasnosti, keď spoločnosť po komunistickom zázraku humanity po roku 1989 zdegenerovala,  médiá, v rámci tejto degenerácie života v halucináciách, sú plné táranín o terorizme, pričom hlavné otázky do diskusie, ako vždy, sú zakázané.

Napríklad:

– Prečo sa vedecky neskúma, čo spôsobí morálnu degeneráciu mozgu teroristu, že chce zabiť čo najviac nevinných ľudí, ktorých v živote nestretol a ani nič o nich nevie?

 

Väčšina, a možno aj všetci, teroristi-masoví vrahovia boli bigotne veriaci v boha. Preto predpokladám, že jedna z možností, ktorú je potrebne vedecky preskúmať je hypotéza, že k morálnemu poškodeniu mozgu došlo počas jeho vývinu od narodenia, kde namiesto objektívnej reality sa im vtĺkala do hlavy viera v boha a tým samozrejme nenávisť k ostatným, ktorí nepatria ku ich kooperatívnej skupine viery v ich boha (pozri napríklad:  http://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/08/06/technologie-ktore-pouzil-vyvoleny-hamburger-aby-z-vas-vyrobil-ludske-stado-na-akekolvek-pouzitie/

Alebo

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/283-che.html

 

Táto hypotéza sa dá preskúmať jednoducho, stačí len zistiť, ako boli teroristi vychovávaní od narodenia a ovplyvňovaní počas života. Napríklad, či boli vychovávaní veriť v boha bez otázok a dôkazov, alebo boli vychovávaní vo filozofii ateizmu, kde poznanie a overiteľné fakty sú základom životnej filozofie. Či ich mozog stratil schopnosť vnímať svet v objektívnej realite od narodenia alebo neskoršie vplyvom viery v boha, alebo niečoho iného, a ako bola schopnosť mozgu vnímať objektívnu realitu nahradená schopnosťou veriť absolútnym táraninám, správať sa podľa nich, a keď treba, tak ísť z presvedčenia a na objednávku aj zabíjať.

 

Táto hypotéza účelového poškodenia mozgov sa dá preskúmať jednoducho aj na Slovensku. Stačí vedecky preskúmať a rozdeliť, koľko bigotne veriacich, abstraktne veriacich a ateistov za socializmu verilo v pravdy, ako napríklad, že:

– Jednotné roľnícke družstvá, ako produkt zločinov komunistov, nefungujú a je potrebné ich rozbiť a pôdu dať opäť súkromníkom a potom Slovenské poľnohospodárstvo bude opäť prosperovať, ako napríklad v USA. 

– Štátne priemyselné koncerny, podniky, banky a poisťovne, ako produkt zločinov komunistov, nefungujú a je potrebné ich sprivatizovať a súkromný podnikateľ zabezpečí, aby podniky prosperovali, ako napríklad v USA. Od rána do večera tvrdili, že „štát je zlý vlastník podnikov“.

– Štátne plánované hospodárstvo je produkt zločinov komunistov, nefunguje, a je potrebné to odstrániť, veď voľný trh všetko vyrieši, ako napríklad v USA.

– Atď…

 

Podľa mojich osobných skúseností, mnohí bigotní kresťania nenávideli socializmus,  komunistov a všetko, čo s tým súviselo. Takýchto ľudí využili kolonizátori pri ničení úspešnej socialistickej Východoeurópskej civilizácie, ktorá viedla k našej kolonizácii a využívajú ich aj teraz, aby vaša kolonizácia bola dlhodobo úspešná.  

 

Vyššie uvedená hypotéza sa dá preskúmať jednoducho aj v slovenských médiách. Stačí vedecky preskúmať, koľko ľudí vystupujúcich v médiách po prevrate 1989, v Markíze, TA3, STV… verili vo vyššie uvedené táraniny, ale predstieralo, že im verilo? Stačí ich rozdeliť, koľko z nich (bigotne veriacich, abstraktne veriacich alebo ateistov),  prezentovalo a stále prezentuje nenávisť ku socializmu a komunistom, pretože malo a má morálne poškodený mozog bohom alebo ateizmom? 

 

Výsledkom takéhoto výskumu by bolo vedecké poznanie, že ktorej skupine ľudí: bigotne veriacim, abstraktne veriacim alebo ateistom, mozog nezabezpečuje reálne myslenie, kritické myslenie a reflexiu a nahrádza ju halucináciami, ktoré Vyvolený hamburger využíva, tak ako sa mu zachce, tak ako to v súčasnosti využíva u teroristov.

Výsledkom takéhoto výskumu by bolo odstránenie postupov pri výchove detí, vo svete a aj na Slovensku, ktoré im poškodzujú vývoj mozgu, t.j. zabezpečuje stratu reálneho myslenia, stratu kritického myslenia a reflexie.

 

Konečným výsledkom takéhoto výskumu by bolo odstránenie terorizmu.

 

Je možné takýto výskum vykonať v súčasnosti? V žiadnom prípade nie.

Chce Vyvolený hamburger odstrániť terorizmus? V žiadnom prípade nie. Prečo by ho odstraňoval, veď súkromný finančno-vojensko-priemyselný komplex potrebuje niekoho zlého, pred ktorým by nás ochraňoval a za čo mu máme byť vďační.  

Odstrániť sa ani nedá. Pretože, okrem iného, v súčasnom kapitalistickom systéme demokratických volieb názory domácich zvieratiek Vyvoleného hamburgera v demokratických voľbách vždy prebijú hlasy pár vedeckých extrémistov.

 

 

V histórii je veľa príkladov, keď bigotná viera v boha bola základom jednotlivého alebo masového terorizmu; Napríklad:

Pápež Urbanom II. v roku 1095 zabezpečil pre teroristov Prvej križiackej výpravy odpustenie hriechov, t.j. priamu cestu do raja. V rámci tradície – dostať sa ľahko do neba, krížiaci zmasakrovali obyvateľov prvého mestečka na ktoré naďabili po vylodení na Blízkom východe. Až po masakre sa dozvedeli, že to boli kresťania.

Dve slovenské rýchle divízie, ktoré pomáhali Hitlerovi zabíjať na Východnom fronte tvorili väčšinou kresťania, a ako dokumentujú publikácie Ústavu pamäti národa, mnohí z nich nenávideli neveriacich boľševikov a neveriacich východných kresťanov, ktorých v živote nevideli.

V Hitlerovom vojsku boli väčšinou kresťania (v SS bolo 66% kresťanov), ktorí masakrovali obyvateľov na východnom fronte počas 2. Svetovej vojny, väčšinou kresťanov.

Podobne sa masakrovalo počas 150 rokov vojen medzi katolíkmi a protestantmi v Európe alebo viac ako 1000 rokov vojen medzi hinduisti/moslimovia/kresťania/ alebo inými veriacimi v boha. Pričom vo väčšine prípadov viera v boha bola zneužitá a bola len zásterkou pre dobyvačné vojny rôzneho druhu.

Ako príklad môže slúžiť aj Slovensko, kde veriaci kresťania „v boji“ proti neveriacim-ateistom-komunistom, veľmi pomohli Vyvolenému hamburgeru zničiť a následne kolonizovať Východoeurópsku socialistickú civilizáciu.

 

Zaujímavé na tom všetkom je, že masakre v minulých dobách sa nenazývali terorizmom. Nazývali sa väčšinou boj za boha, vieru, národ, slobodu, demokraciu…

 

Pýtam sa, a treba to vedecky preskúmať:

 či veriacim v boha  mozog nezabezpečuje reálne myslenie, kritické myslenie a reflexiu a nahrádza ju halucináciami, nepravdami, ktoré Vyvolený hamburger využíva, tak ako sa mu zachce, tak, ako to v súčasnosti využíva u teroristov.

– keď človek verí v boha na základe Biblie, kde nie je ani jeden overiteľný dôkaz boha, potom jeho mozgový hardvér a dodaný softvér výchovou, uverí hocičomu bez overiteľných dôkazov. Takto uveril že odstránením socializmu dobehneme Rakúsko za 3-5 rokov, že naše poľnohospodárstvo…(nebudem sa stále opakovať).

– vyvolený hamburger zabezpečuje a kontroluje, aby v „slovenských“ médiách sa preferovala viera v boha a priľahlých nadprirodzených síl.

– že, čím viac je bigotne veriacich v jednotlivých štátoch vo svete, tým viac tieto štáty zaostáva vo vedecko-technologickom rozvoji.

 

Treba vedecky preskúmať, či preferovanie boha pred človekom a viera v boha a priľahlé nadprirodzené sily je mor 21. Storočia. Či Vás Vyvolený hamburger cielene vychováva vo vieru v boha a priľahlé nadprirodzené sily, aby mal ľahšiu úlohu pri Vašom zaradení medzi kolonizovanú menejcennú rasu. Keby som to mal rozdeliť, tak vieru v boha sa snaží maximálne zabezpečovať Vaše základné školstvo, TA3 a RTVS a vieru v priľahlé nadprirodzené sily Vaša Markíza, Jojka….  

 

P.S. Prosil by som aspoň dva diskusné príspevky do súťaže: Sedem morových rán 21. storočia.

 

Karol Ondriaš

170910

Boli Anton Srholec a Ján Budaj spolupracovníkmi komunistickej ŠTB?

26.02.2021

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera. Tento starší blog z 9.11.2019 pridávam opäť, pretože sa akosi stratil aj s prílohami z mojich blogov: Trnavský samosprávny kraj už po druhýkrát ocenil osobnosti verejného života za ich [...]

Tragédia 17. Novembra 1989 v historickej skratke

16.11.2019

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera. Ako to vidíme my komunisti z KS-II.BR. Information summary Našu historickú skratku popíšem v reči bežného ľudu a mnohé údaje budem vyberať aj z mojich knižiek a blokov. Proste, nemám [...]

Novembrové médiá a novembroví vykadenci

12.11.2019

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera. Ako to vidíme my komunisti z KS-II.BR: Každoročne v novembri Vaše fekálne mediálne jamy zachváti novembrové kadenie, v rámci ktorého ukazujú prieskumy porovnania 30 rokov socializmu a 30 [...]

raketa, Rusko

Washigton Post: Sme dva či tri kroky od jadrovej vojny

01.10.2022 14:00

Rusko kradne ukrajinské územie a ešte sa aj vyhráža atómovou vojnou.

veľvyslanectvo Ruskej federácie

Pred ruskou ambasádou v Bratislave protestovali proti anexii ukrajinských území

01.10.2022 13:41

Organizátori protestu z iniciatívy Mier Ukrajine vyzvali krajiny demokratického sveta, aby zrýchlili pomoc Ukrajine.

policia 01-clanok W

Hamran: Nový dizajn policajných áut zvýši bezpečnosť, je to výrazný posun

01.10.2022 13:00

Podľa policajného prezidenta sa tým približujeme k štandardu v Európskej únii.

Peter Pellgrini

Pellegrini: Predstava ďalšieho roka a pol pod taktovkou Matoviča je desivá

01.10.2022 12:38

Líder Hlasu na sneme strany tiež povedal, že Matovič je najväčším zlom slovenskej politiky a že jediným riešením na ukončenie najväčšej politickej krízy na Slovensku sú predčasné parlamentné voľby.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 164
Celková čítanosť: 1044924x
Priemerná čítanosť článkov: 6371x

Autor blogu

Kategórie