Založ si blog

Už sa teším na november – fekálnici budú kadiť!

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa Domácich zvieratiek Vyvoleného hamburgera.

Najskôr tri axiómy:
1. Axióma: Socializmus bol komunistický zázrak novej humánnej civilizácie.
2. Axióma: Po odstránení komunistov od moci, po majdane v novembri 1989, spoločnosť následkom kapitalistického systému zákonite zdegenerovala, čo môže viesť až k jej samozničeniu.
3. Axióma: Dôkazov prvých dvoch axiómou je tak veľa, že každý, kto tvrdí opak musí mať geneticky morálne a mentálne poškodení mozog, ktorý Vyvolený hamburger aj náležite využíva.

V histórii ľudstva sa striedajú rôzne obdobia. Napríklad v Západnej Európe v období zhruba 350 rokov (14. -17. storočie) bolo obdobím pálenia bosoriek. Znamenalo to, že počas 350 rokov do vedúcich náboženských a sekulárnych mocenských štruktúr sa mohla dostať len osoba s geneticky poškodením mozgom morálneho a mentálneho skruténa. Bolo to obdobie morálneho skruténizmu kresťanského typu, kde každý z nich bol v mene dobra, profesionálny zločinec. Každý, kto v mocenských štruktúrach nebol morálny a mentálny skrutén a prezradil to, dopadol zle. Napríklad, ako opisuje Bertrand Russell (Russell B.: Religion and science. Oxford University Press 1961) „Na konci šestnásteho storočia Flade, rektor univerzity v Tréves a hlavný sudca voleného súdu, po odsúdení mnohých bosoriek začal uvažovať nad možnosťou, že sa priznali preto, lebo nechceli, aby ich ďalej mučili… Flade bol obvinený, že sa zapredal satanovi a mučili ho rovnako ako ľudí, ktorých on odsúdil. Podobne ako oni sa ku všetkému priznal a v roku 1589 bol uškrtený a potom upálený.“ http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=9&catid=47

Myslím si, že v súčasnosti existuje mnoho overiteľných dôkazov, že podobne, ako v období pálenia bosoriek, aj posledných 30-100 rokov v mnohých oblastiach sveta, súčasný systém kapitalistického kanibalizmu zabezpečuje, že do vedúcich mocenských štruktúr sa väčšinou môžu dostať len osoby s geneticky poškodením mozgom morálneho a mentálneho skruténa, alebo morálne genetickú tuposť musia dobre hrať. Toto neplatí v štátoch, ktoré odolávajú koalícii zločincov, napríklad Rusko alebo komunistická Čína .
Máme tu opäť obdobie unikátneho morálneho skruténizmu, tentoraz antikomunistického typu. Príklady sú uvedené na konci článku (1).

Ale poďme domov: Ako v súťaži morálneho a mentálneho skruténizmu je na tom Slovensko?

I keď nie sme až tak výnimoční, fascinuje ma, že po majdane 1989, vždy keď sa jedná o podstatné otázky života ľudí, o humanizme, kultúre, komunizme, slobode, socializme alebo demokracie, prejaví sa vysoký stupeň povinnej degenerovanosti, morálnej a mentálnej tuposti ľudí v mocenských a mediálnych štruktúrach Slovenska. Túto degenerovanosť si vždy vychutnávam (vydržím najviac 5 minút) počas každoročných osláv 17. novembra, kde v TV sa zíde opäť Slovenský nesmrteľný tliachajúci batalión a začne kadiť… Je to vždy učebnicový príklad chovania sa „menejcennej rasy“.

Bohužiaľ badám, že posledné roky to už nie je to čo bejvavalo, kde protagonisti morálneho skruténizmu išli od jedného antikomunistického orgazmu do ďalšieho v šnúre aj niekoľko týždňov, od jednej morálnej tuposti do druhej. Škoda, že naše mediálne fekálne jamy(2) to nedávajú z archívu, videli by sme ďalší krásny dôkaz, ako po majdane 1989 v médiách v otázkach socializmu, humanizmu… mohli vystupovať len morálni a mentálni uchyláci. Videli by sme a poznali ľudí s unikátne morálne a mentálne degenerovanými mozgami antikomunistického typu, ktoré sú hodné vedeckého štúdia. Ja si myslím, že je potrebné im postaviť pomník aj s menami a fotografiami, na výstrahu pre ľudí, ktorí na tomto území budú žiť po vyhynutí Slovákov, čo bude už o pár generácií. Takéto pomníky by mali stáť u každého vchodu na smetisko.

Nižšie uvedené fakty sú vedeckým dôkazom, že podobne, ako za čias pálenia bosoriek, aj posledných 30 rokov sa do vedúcich mocenských a mediálnych štruktúr môžu dostať len osoby s geneticky poškodením mozgom morálneho a mentálneho skruténa, alebo to musia tak hrať.

Čo v rámci morálneho skruténizmu nesmú pod trestom „upálenia“ diskutovať v TV fekálnici pred „menejcennou slovenskou rasou“?
Alebo ináč povedané, ako by bilancovali našich 30 rokov úspechov-úpadku a zločinov proti ľudskosti , keby namiesto morálnych skruténov v televízii pri oslavách 30. Výročia novembrového majdanu v týchto otázkach vystupovali konečne normálni Slováci?

1.) Najskôr by spočítali počet obetí majdanu 1989 za 30 rokov, čo fekálnici v dôsledku kadenia nikdy neurobia.
Ozaj koľko ich bolo? Koľko ľudí zahynulo, keď ich vyhodili z roboty a hľadali si akúkoľvek obživu zahŕňajúc kradnutie a iné zločiny? Koľko z nich spáchalo sociálnu samovraždu? Naše železnice určite evidujú počet ľudí, ktorí skočili pod vlak. Koľko ľudí zomrelo na smetisku alebo zamrzli. Koľko ľudí sa predávkovalo drogami? Koľko ľudí bolo predaných ako dobytok na prácu v zahraničí alebo do sexpriemyslu?
Len pripomíňam, nič z tohto sme na Slovensku počas komunistického zázraku novej humánnej civilizácie nemali.
Koľko detí sa nenarodilo v porovnaní s obdobím komunistického zázraku za 30 rokov. Nenarodilo sa viac ako 500 000 detí. Fekálnici nerozoznávajú, že nenarodiť sa pol milióna detí je podobné ako pol milióna detí postaviť k múru a zastreliť.

2.) Bilancovali by: Koľko ďalších zločinov proti ľudskosti sa tu objavilo po majdane 1989, ktoré sme tu na Slovensku počas komunistického zázraku novej humánnej civilizácie nemali?
Koľko ľudí sa muselo vysťahovať, aby mohli prežiť?
Koľko detí vidí otca alebo matku len raz za týždeň, keď sa vrátia na víkend z roboty z ďalekého mesta alebo zo zahraničia?
Koľkým deťom bol poškodený vývoj mozgu, pretože vyrastali v mediálnom prostredí kultúrnej degenerácie, kde sa na nich už od narodenia valila z Vašich fekálnych mediálnych jám, násilie, zabíjanie, netolerantnosť ?
Koľko ľudí a rodín trpí závislosťou na drogách, alkohole alebo gamblerstve ?
Koľko ľudí len opakuje to, čo im kážu reklamy a kultúra Vašich mediálnych fekálnych jám….
Normálni Slováci v televízii by sa pýtali: Kedy sa táto banda permanentných morálnych uchylákov tliachajúcich v televízií počas novembrových osláv ospravedlní týmto deťom, matkách a otcom?

3.) Diskutovali by: Kto, prečo a začo bojovníci proti komunistickej totalite zničili naše komunistické prosperujúce poľnohospodárstvo, priemysel, školstvo, vedu, kultúru…?

4.) Diskutovali by: Ktoré zákony platia, že do vedúcich mocenských a mediálnych postov sa môžu dostať len morálni uchyláci, ktorí slúžia Vyvolenému hamburgeru. Sú to zákony kapitalistického kanibalizmu, ktoré produkuje kapitalistický systém?

5.) Pýtali by sa: Kto určuje, ako sa majú správať fekálnici v médiách, čo musia hlásať a čo majú zakázané povedať pri novembrových oslavách? V čase pálenia bosoriek, boli to pravidlá spísané v knihe Kladivo na čarodejnice a hlásali to inkvizítori. Stredovekých inkvizítorov v súčasnosti nahradili hlavní fekálnici. Ale je tu jeden rozdiel: V období pálenia bosoriek, hlavní inkvizítori boli verejne známi a tešili sa všeobecnej vážnosti. V súčasnosti hlavný fekálnik jednotlivých médií je všeobecne neznámy i keď verím, že sa teší v mediálnych kruhoch všeobecnej vážnosti.

6.) Pýtali by sa: Koľko rokov bude trvať vláda morálneho skruténizmu fekálnych mediálnych jám na Slovensku? Bude dlhšia, ako počas pálenia bosoriek?
Už teraz je jasné, že bude kratšia ako 350 rokov pálenia bosoriek, pretože pri demografickom vývoji Slovenska, kde žena má priemerne 1,4 detí (Slovenska asi ešte menej) a nie 2,1 na zachovanie populácie, Slováci vyhynú ďaleko skôr.
To, že so slovenským národom vyhynú aj slovenskí fekálnici, je slabá útecha.
Len pripomínam, že počas komunistického zázraku populácia na Slovensku rástla okolo 44 000 ročne.

Vysvetlivky:

(1) Ľudia vo vedúcich mocenských štruktúrach demokratickej západnej civilizácii sa v rámci morálneho skruténizmu v nekonečných diskusiách o zabezpečovaní humanity a ľudských práv nepýtajú, prečo verejne známe koalície zločincov permanentne zabíjajú nevinných ľudí, keď sa im zachce? Čo zabezpečuje, že to môžu robiť beztrestne? Podobne, ako v čase pálenia bosoriek, aj teraz sa nikto neopováži pod trestom „upálenia“, poukázať prstom na morálny skruténizmus súčasných mocenských štruktúr.
Len USA, v rámci morálneho skruténizmu, okupujú a posledných 15-17 rokov bombardujú ľudí v Iraku a Afganistane. Len v týchto krajinách zavraždili niekoľkonásobne viac nevinných ľudí za 17 rokov, ako západoeurópski moralisti dokázali upáliť bosoriek za 350 rokov. Koľko to bolo nevinných obetí morálneho skruténizmu pri bombardovaní ďalších 50 štátov? Takto v súčasnosti už mnoho desaťročí profesionálmi zločinci určujú „demokratické“ štandardy, za porušenie ktorých sa snažia každého „nedemokrata upáliť“. Takto sa im to darí v mnohých krajinách sveta, okrem komunistickej Číny, Ruska, a možno vydrží aj Kuba, Severná Kórea …
Ako povedal ľavicový americký intelektuál Noam Chomsky „keby na povojnových amerických prezidentov uplatnili tie isté kritéria ako na nacistických zločincov, tak všetkých by museli v Norimbergu odsúdiť na trest smrti“.

(2) Fekálnici – je môj umelecký preklad Trumpových „fake news –fekálne správy“, z čoho vyplýva, že nám ich prinášajú fekálnici.

P.S. Prosil by som protagonistov morálneho a mentálneho slovenského skruténizmu, aby aj teraz v diskusii podporili pravdu môjho bloku, aspoň tak, ako to vždy robia.

Karol Ondriaš
190224

Tragédia 17. Novembra 1989 v historickej skratke

16.11.2019

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera. Ako viac »

Novembrové médiá a novembroví vykadenci

12.11.2019

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera. Ako viac »

Videá: Oslavy 30. Výročia “Majdanu-1989” na SAV. Ako ho prezentovali „tváre Novembra ´89“ zo SAV.

08.11.2019

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo som napísal v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa Domácich zvieratiek Vyvoleného hamburgera. Samozrejme, všetko, viac »

Nemecko, koronavírus, karneval

Koronavírus je pred hranicami Slovenska

27.02.2020 00:00

Koronavírus je krok od slovenských hraníc. Do týždňa až dvoch prekročí naše hranice, tvrdí Vladimír Krčméry, riaditeľ Slovenského tropického inštitútu.

Klaus Iohannis

Rumunský prezident poveril zostavením vlády ministra financií Florina Citu

26.02.2020 22:05

Podľa analytikov je tento prezidentov krok súčasťou jeho plánu na vypísanie predčasných volieb.

Zuzana Čaputová

Ústavní činitelia vyzvali k voľbám. Účasťou podľa Čaputovej prijímame spoluzodpovednosť za štát

26.02.2020 19:50, aktualizované: 20:00

Podľa prezidentkiných slov sme si v deň volieb všetci rovní, lebo každý má len jeden hlas.

Za ľudí / Andrej Kiska

Kiska potvrdil autenticitu komunikácie s premiérom, ten ju označil za divadlo

26.02.2020 19:36

Komunikácia súvisí s prípadom údajného vydierania Kisku Ficom pri voľbe ústavných sudcov.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 163
Celková čítanosť: 869378x
Priemerná čítanosť článkov: 5334x

Autor blogu

Kategórie