Založ si blog

Tragédia 17. Novembra 1989 v historickej skratke

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera.

Ako to vidíme my komunisti z KS-II.BR.

Information summary


Našu historickú skratku popíšem v reči bežného ľudu a mnohé údaje budem vyberať aj z mojich knižiek a blokov. Proste, nemám diplomatické vzdelanie.

Starovek:

Slovania (niekedy už vykastrovaní) sa mnoho rokov objavovali na trhoch otrokov v západnej a južnej Európe a Ázii. Bolo ich oveľa viac ako „západných“ otrokov na trhoch Východnej Európy. http://www.informationclearinghouse.info/article37765.htm
Pred tisíc rokmi Koalície západoeurópskych zločincov, napríklad Frankovia chytali Slovanov, ktorí pracovali ako otroci v ich baniach až do smrti. Toto zotročenie Slovanov bolo tak časté a dlhé, že slovo Slovan „Slav“ sa stalo synonymum pre slovo otrok „slave“ skoro vo všetkých západoeurópskych jazykoch.
Príloha 1.

Kolonializmus:

II. Krížiacke ťaženie na Východ, ktoré malo za úlohu držať na uzde Východoeurópanov a mať z nich maximálny zisk bolo aj cieľom profesionálneho vojnového zločinca Napoléona Bonaparte, ktorý v roku 1812 na čele Koalície západoeurópskych zločincov vtrhol do Ruska 1812 (ako bokovku v roku 1809 dal zničil aj hrad Devín, a nám ostali len zrúcaniny).
Na každú takúto akciu vtedajší Segregovaný Vyvolený hamburger musel vychovať veľa morálnych uchylákov, ktorý krok vraždenie privítali a potom mnohé roky oslavovali. Ako napríklad, po vojnovom zločincovi Napoléonovi nazvali veľa bulvárov a mnoho výrobkov, kde jeho meno potvrdzovalo kvalitu, napr. koňak.
Príloha 2.

Vznik socializmu, ako nového ekonomicko-politického systému:

Východoeurópania sa oslobodili od západného kolonializmu, až keď sa komunisti dostali k moci v Rusku v roku 1917 a napríklad u nás 1948. Bol to komunistický zázrak všestranného rozvoja socialistickej Východnej Európy v porovnaní, čo bolo predtým a po jej zničení.
Príloha 3.

III. Križiacke ťaženie na Východ

V rokoch ~1917-1920 vojnový zločinec Sir Winston Leonard Spencer-Churchill zorganizoval profesionálnu koalíciu zločincov 15 štátov, ktorí vtrhli do Ruska (~2017-2021), aby ho opäť kolonizovali. Boli to zväčša vyznávači Zlatého teľaťa. Napríklad, začiatkom roka 1919 bolo v Rusku už 14 000 britských vojakov. Aj na túto akciu vtedajší Segregovaný Vyvolený hamburger musel vychovať veľa morálnych uchylákov, ktorý krok vraždenie privítali a stále to ešte oslavujú.

IV. Križiacke ťaženie na Východ

V rokoch ~1940-1945 zorganizoval vojnový zločinec Adolf Hitler, ktorý vďaka podpore Vyvoleného hamburgera zo Západu sa dostal k politickej a vojenskej moci. Bol zatiaľ najväčším ničiteľom ľudských životov a majetku Východoeurópanov. Ale i napriek koaličnej podpore 14 európskych štátov, neuspel.
Opakujem, že aj na takúto profesionálnu zločineckú akciu Vyvolený hamburger musel vychovať veľa morálnych uchylákov, ktorý krok vraždenie privítali a niektorí to stále oslavujú. Boli to zväčša bigotní veriaci v nadprirodzené sily a vyznávači Zlatého teľaťa.
Cieľom IV. Križiackeho ťaženia na Východ už nebolo mať dostatok otrokov alebo nevoľníkov, ale bolo to získanie územia ku ktorému by stačilo mať ~70 miliónov moderných otrokov – hlavne Slovanov.

V. Križiacke ťaženie na Východ

Začalo ihneď po II. Svetovej vojny, ktoré malo už iný charakter.
Do konca II. Svetovej vojny, Segregovaný Vyvolený hamburger považoval Východoeurópanov za menejcennú rasu, z ktorej bude ma nekonečne dlhý úžitok. Výsledok II. Svetovej vojny ukázal, že Východoeurópania už nie sú menejcenná rasa a môžu byť konkurencieschopní a tým nebezpeční pre absolútnu moc Vyvoleného hamburgera. Preto cieľom V. Križiackeho ťaženia na Východ bolo vykonať genocídu Východoeurópanov. Vďaka vojenskému potenciálu Varšavskej zmluvy neuspelo.
Príloha 4.

VI. Križiacke ťaženie na Východ 1948-1989 bolo v rokoch 1989-1990 úspešné (pre Rusko len dočasne úspešné).

Strach z komunistického zázraku novej humánnej civilizácie donútil len USA vynaložiť priamo 3000 miliárd dolárom na zničenie Východoeurópskej civilizácie. Pentagon na uzbrojenie Východoeurópanov vynaložil 13.1 trilióna dolárov (v cenách 1996). Po roku 1990 ekonomika Sovietskeho zväzu bola zničená podobne ako za II. Svetovej vojny. Počet obetí okolo 10 miliónov za prvých 10 rokov kapitalizmu. Rusko potrebovalo 17 rokov, aby sa vyhrabalo spod západného kolonializmu a začalo robiť suverénnu politiku. Slovensko má za sebou už 30 rokov kolonizácie a mentálneho úpadku so znakmi menejcennej rasy. Kde poprední členovia slovenskej menejcennej rasy oslavujú kolonizáciu a mentálny úpadok ako pokrok.
Komunistický zázrak novej humánno-progresívnej civilizácie úspešne pokračuje v Komunistickej Číne. My komunisti z KS-II.BR jej držíme palce.
Príloha 5.

Križiacke ťaženie na Slovensko 1948-1989 bolo v rokoch 1989-1990 úspešné.

Keď zoberieme geopolitické rozloženie súčasného sveta, tak v ňom dominuje koalícia zločincov, ktorá v rámci klaňaniu sa Zlatému teľaťu, terorizuje a bombarduje všetko, čo jej prinesie osoh. Na druhej strane proti Koalícii zločincov je Komunistická Čína, Rusko, Kuba, Venezuela, Severná Kórea, a ešte pár štátikov.
Tragédia 17. Novembra 1989 pre Slovensko je v tom, že sa prevratom v roku 1989 začlenilo medzi Koalíciu zločincov, ktorá ho už 30 rokov, ako menejcennú rasu, využíva pre svoje ciele a pripravuje ho na účasť VII. Križiackeho ťaženia na Východ do Ruska a poprípade aj do Číny (uvidíme, či nás II. SNP presunie opäť na stranu víťazov).
Pomocou médií vychovala dostatočnú časť občanov Slovenska fungovať len v mentálnom rozsahu: jesť, piť kakať cikať súložiť. A keď bude treba, tak ich vychová fungovať aj v rozsahu šťastných slúžiacich zabijakov.
Príloha 6.

Ako to záverom vidíme my, komunisti z KS-II.BR.

Súčasné štádium kapitalistického kanibalizmu poskytuje optimálne podmienky pre absolútnu moc Segregovaného Vyvoleného hamburgera a jeho tvrdého jadra Koalície zločincov. Jej moc je významne založená aj na ich podporovateľoch, ktorých si denno-denne vyrábajú – chichotajúce sa domáce zvieratká, fungujúce len v mentálnom rozsahu zvieracích inštinktov.
KS-II.BR víta postup súčasného Segregovaného Vyvoleného hamburgera a aj jej tvrdého jadra – Koalície zločincov, ktorá aby si udržala absolútnu moc, vychováva na svojom území vplyvu „chichotajúce sa domáce zvieratká“ v mentálnom rozsahu: jesť, piť kakať cikať súložiť. T.j. degeneračnú civilizáciu.
Ľudia fungujíci len v rozsahu zvieracích inštinktov nemôžu konkurovať plánovanému vedeckému rozvoju humánnej civilizácie Komunistickej Číny, čo sa už jasne ukazuje vo všetkých civilizačných parametroch.

Skoro som zabudol priložiť tri civilizačné axiómy:

1. Axióma: Socializmus bol komunistický zázrak novej humánnej civilizácie.
2. Axióma: Po odstránení komunistov od moci, po majdane v novembri 1989, spoločnosť následkom kapitalistického systému zákonite zdegenerovala, čo vedie k jej samozničeniu.
3. Axióma: Dôkazov prvých dvoch axiómou je tak veľa, že každý, kto tvrdí opak musí mať geneticky morálne a mentálne poškodení mozog, ktorý Segregovaný Vyvolený Hamburger aj náležite využíva.

Zároveň držíme palce antikomunistom, hlavne tým, ktorí sú mladší ako 45 rokov, aby v diskusii sa opäť zúčastnili súťaže „Vykadenec novembra 2019“.

Karol Ondriaš,
191116

Príloha 1.

Doplnené údaje z blogu:

Stratí „menejcenná“ slovanská rasa Ukrajinu?


Anglické slovo pre otroka „slave“ je odvodené od latinského slova „sclacus“, ktoré pôvodne znamenalo „Slavic“ , mienené slovanský (Slovan).
Podobne nemecké slovo pre otroka „Sklave“ bolo odvodene od slova Slovan;
Podobne holandské slovo pre otroka „slaaf“ bolo odvodene od slova Slovan;
Podobne dánske slovo pre otroka „slave“ bolo odvodene od slova Slovan;
Podobne švédske slovo pre otroka „slaaf“ bolo odvodene od slova Slovan;
Podobne welšské slovo pre otroka „slaf“ bolo odvodene od slova Slovan;
Podobne bretónske slovo pre otroka „sklav“ bolo odvodene od slova Slovan;
Podobne francúzske slovo pre otroka „esclave“ bolo odvodene od slova Slovan;
Podobne španielske slovo pre otroka „esclavo“ bolo odvodene od slova Slovan;
Podobne portugálske slovo pre otroka „escravo“ bolo odvodene od slova Slovan;
Podobne talianske slovo pre otroka „schiavo“ bolo odvodene od slova Slovan;
Podobne albánske slovo pre otroka „skllaf“ bolo odvodene od slova Slovan;
Podobne v modernej gréčtine slovo pre otroka „sklavos“ bolo odvodene od slova Slovan;

Príloha 2.

Východná Európa Slovanov bola až do boľševickej revolúcie 1917 v Rusku zaostalou západoeurópskou kolóniou. Len v Rusku, v roku 1914, kolonizátorom zo západu patrilo 90% baní, skoro 100% ťažby nafty, 40% metalurgického priemyslu, 50% chemického priemyslu, 28% textilného priemyslu a 42% cenných papierov v bankách. Cez štátne inštitúcie cárskeho Ruska vedeli zabezpečiť, že v roku 1913 len 30% populácie vedelo čítať a písať, čo bolo oveľa menej ako v Anglicku v polovici 18 storočia. V roku 1913 očakávaná dĺžka života pri narodení v Rusku bola okolo 35 rokov. Pre porovnanie, v Holandsku 60 rokov. V USA 50 rokov. V Rakúsku 57 rokov. Vo Švédsku 55 rokov. V Číne 30 rokov.
Detská úmrtnosť v roku 1913 v ruskom impériu bola 273 detí na 1000 narodených. Produkcia na jedného obyvateľa v Rusku bola v roku 1913 len 4,7% USA, 7% Anglicka, 8% Nemecka. Priemerný príjem na jedného obyvateľa Ruského impéria v roku 1913 bol porovnateľný s príjmom v roku 1686 v Anglicku.
Takto si to chcel Segregovaný Vyvolený hamburger udržať na večné veky.

Príloha 3.

Aspoň pár údajov o komunistickom zázraku.
Vývoj výrobnej produkcii krajín vo svete od roku 1920 do roku 1938 (League of Nations, World Economic Survey, Geneva, 1945, z knihy Paul Kennedy: The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. Random House, New York, 1987)
Strany ≥ 70 v lnižke
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=11&catid=47
Ďalšie údaje sú napríklad v:
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47

Príloha 4.

Podrobnosti sú popísané napríklad v Blogu:

Zoznam miest na Slovensku a v Česku, ktoré USA plánovali bombardovať jadrovými zbraňami

Príloha 5.

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=15&catid=49
Obrázok 32 na strane 73 v knihe: file:///C:/Users/Karol%20Ondrias/Downloads/Ondrias_Socializmus_vs_kapitalizmus.pdf

Príloha 6.

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=15&catid=49
file:///C:/Users/Karol%20Ondrias/Downloads/Ondrias_Socializmus_vs_kapitalizmus.pdf

Už sa teším na november – fekálnici budú kadiť!

Zoznam podnikov vybudovaných na Slovensku počas komunistického zázraku 1948-1989 (aktualizácia 08. 01. 2024)

08.01.2024

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera a ostatných nedočkavcov. Je až neuveriteľné, čo všetko dokázali komunisti vybudovať počas 40 rokov komunistického zázraku 1948-1989 Zoznam podnikov pridávam preto, lebo Segregovaný [...]

OSN: Počet zabitých Palestínčanov Izraelom a počet zabitých Izraelčanov Palestínčanmi v rokoch 2008-2020

19.10.2023

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto článku je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera a všetkých, ktorých sa to týka. V rámci totality slobody slova, Segregovaný Vyvolený Hamburger absolútne zakázal uvádzať dôležité štatistické údaje o Izraelsko-Palestínskom [...]

Z odkazu SNP: Komunistická cenzúra, kapitalistické poradenstvo a ľudia ako korisť

28.08.2023

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera a tých, ktorých sa to týka. Posledných 30 rokov som počul v médiách mnohokrát tvrdenie, že komunisti počas socializmu zaviedli tvrdú propagandu a cenzúru. My 70+ roční vieme, že to bolo [...]

Šéfka Tajnej služby USA Kimberly Cheatleová

Za zlyhanie pri atentáte padla prvá hlava. Šéfka Tajnej služby priznala chybu a odstúpila

23.07.2024 18:50

Ešte v pondelok Kimberly Cheatleová presviedčala Kongres, že je tou pravou pre vedenie Tajnej služby, dnes si už priznala prehru a vzdala sa funkcie.

Maroš Žilinka

V prípade únosu študentky v Bratislave prokurátor navrhuje obnovu konania

23.07.2024 18:29, aktualizované: 18:47

Dôvodom sú nové skutočnosti týkajúce sa posudzovania otázky nepríčetnosti obvineného.

taxi policajti

Bratislavskí policajti skontrolovali 12 taxikárov. Osem z nich dostalo pokutu

23.07.2024 18:13

Medzi najčastejšie porušenia zákonov patrilo vykonávanie činnosti vozidlami, ktoré neboli označené predpísaným spôsobom.

Michail Zygar  Impérium musí zomrieť

Poukázal na pravdu: Moskovský súd odsúdil známeho ruského novinára Zygara

23.07.2024 17:41

Zygar sa aj mimo Ruska stal známym vďaka svojmu bestselleru Všetci mocní Kremľa.